30/9-25

19.09.2013 Statoil, operatør for utvinningstillatelse 104, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/9-25. Brønnen er boret om lag seks kilometer sør for Oseberg Sør-innretningen og om lag 130 kilometer vest for Bergen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupne- og Heatherformasjonen).

Det ble påtruffet spor av petroleum i Tarbert-, Heather- og Draupneformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den 26. letebrønnen i utvinningstillatelse 104. Tillatelsen ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3220 meter under havflaten og ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/9-25 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 272 i nordlige Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 30/11-9 S der Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 19.09.2013