34/10-A-8

25.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 050, har gjennom produksjonstesting av brønn 34/10-A-8 påvist et betydelig oljevolum i Shetlandgruppen / Listaformasjonen som ligger over Gullfaksfeltet.

Brønnen ble opprinnelig boret i 1987 fra Gullfaks A-plattformen som utvinningsbrønn i Gullfaks, men ble i desember 2012 rekomplettert for en formasjonstest i toppen av Shetlandgruppen over Gullfaksfeltet. Hensikten med testen var å undersøke trykkforholdene og produktiviteten i oppsprukne karbonatbergarter i Shetlandgruppen av kritt alder og i overliggende sandsteiner i intra-Listaformasjonen av paleocen alder. På grunn av overtrykk har sonen i mange år representert en utfordring ved gjennomboring til Gullfaksreservoaret.

Brønntesten i 34/10-A-8 viser at den perforerte sonen her har gode strømningsegenskaper, og resultatene indikerer at produksjonen støttes av et betydelig volum. Spor av petroleum i Listaformasjonen er registrert i flere brønner i området, men det har ikke tidligere blitt påvist produserbar olje. Listaformasjonen består av relativt tynne sandlag med moderate til dårlige reservoaregenskaper.

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på funnet. Foreløpige beregninger basert på modellering, formasjonstester og prøvetaking tyder på utvinnbare ressurser i størrelsesorden 6 - 24 millioner Sm3 oljeekvivalenter, men forekomsten kan være betydelig større. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 050 vil nå gjennomføre en prøveutvinning for datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene. Det kan bli aktuelt å undersøke flere eksisterende brønner på Gullfaks med hensyn til strømningsegenskapene i disse grunnere reservoarene.

Funnet er spesielt interessant fordi det viser at utradisjonelle og tidligere oversette forekomster kan representere store verdier.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 25.04.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.