34/10-A-8

25.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 050, har gjennom produksjonstesting av brønn 34/10-A-8 påvist et betydelig oljevolum i Shetlandgruppen / Listaformasjonen som ligger over Gullfaksfeltet.

Brønnen ble opprinnelig boret i 1987 fra Gullfaks A-plattformen som utvinningsbrønn i Gullfaks, men ble i desember 2012 rekomplettert for en formasjonstest i toppen av Shetlandgruppen over Gullfaksfeltet. Hensikten med testen var å undersøke trykkforholdene og produktiviteten i oppsprukne karbonatbergarter i Shetlandgruppen av kritt alder og i overliggende sandsteiner i intra-Listaformasjonen av paleocen alder. På grunn av overtrykk har sonen i mange år representert en utfordring ved gjennomboring til Gullfaksreservoaret.

Brønntesten i 34/10-A-8 viser at den perforerte sonen her har gode strømningsegenskaper, og resultatene indikerer at produksjonen støttes av et betydelig volum. Spor av petroleum i Listaformasjonen er registrert i flere brønner i området, men det har ikke tidligere blitt påvist produserbar olje. Listaformasjonen består av relativt tynne sandlag med moderate til dårlige reservoaregenskaper.

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på funnet. Foreløpige beregninger basert på modellering, formasjonstester og prøvetaking tyder på utvinnbare ressurser i størrelsesorden 6 - 24 millioner Sm3 oljeekvivalenter, men forekomsten kan være betydelig større. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 050 vil nå gjennomføre en prøveutvinning for datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene. Det kan bli aktuelt å undersøke flere eksisterende brønner på Gullfaks med hensyn til strømningsegenskapene i disse grunnere reservoarene.

Funnet er spesielt interessant fordi det viser at utradisjonelle og tidligere oversette forekomster kan representere store verdier.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 25.04.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).