34/10-A-8

25.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør i utvinningstillatelse 050, har gjennom produksjonstesting av brønn 34/10-A-8 påvist et betydelig oljevolum i Shetlandgruppen / Listaformasjonen som ligger over Gullfaksfeltet.

Brønnen ble opprinnelig boret i 1987 fra Gullfaks A-plattformen som utvinningsbrønn i Gullfaks, men ble i desember 2012 rekomplettert for en formasjonstest i toppen av Shetlandgruppen over Gullfaksfeltet. Hensikten med testen var å undersøke trykkforholdene og produktiviteten i oppsprukne karbonatbergarter i Shetlandgruppen av kritt alder og i overliggende sandsteiner i intra-Listaformasjonen av paleocen alder. På grunn av overtrykk har sonen i mange år representert en utfordring ved gjennomboring til Gullfaksreservoaret.

Brønntesten i 34/10-A-8 viser at den perforerte sonen her har gode strømningsegenskaper, og resultatene indikerer at produksjonen støttes av et betydelig volum. Spor av petroleum i Listaformasjonen er registrert i flere brønner i området, men det har ikke tidligere blitt påvist produserbar olje. Listaformasjonen består av relativt tynne sandlag med moderate til dårlige reservoaregenskaper.

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på funnet. Foreløpige beregninger basert på modellering, formasjonstester og prøvetaking tyder på utvinnbare ressurser i størrelsesorden 6 - 24 millioner Sm3 oljeekvivalenter, men forekomsten kan være betydelig større. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 050 vil nå gjennomføre en prøveutvinning for datainnsamling og studier for å avklare potensialet og videre utvikling av disse ressursene. Det kan bli aktuelt å undersøke flere eksisterende brønner på Gullfaks med hensyn til strømningsegenskapene i disse grunnere reservoarene.

Funnet er spesielt interessant fordi det viser at utradisjonelle og tidligere oversette forekomster kan representere store verdier.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 25.04.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.