34/7-H-2 H

05.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av observasjonsbrønnen 34/7-H-2 H. Brønnen er boret mellom Vigdis og Snorre i nordlig del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), samt samle inn data for å vurdere videre utvikling av området.

Brønnen påviste en 24 meter oljekolonne i Cookformasjonen med noe dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Størrelsen på funnet er fremdeles under vurdering. Funnet evalueres med tanke på om det kan være kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2546 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 292 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin fra en havbunnsramme på Vigdis nordøst. Brønnen blir nå plugget tilbake og sideboret til Vigdis nordøst som vanninjeksjonsbrønn.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 089 er Statoil (operatør), Petoro, ExxonMobil, Idemitsu og RWE Dea.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

 

Oppdatert: 05.06.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.