34/7-H-2 H

05.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av observasjonsbrønnen 34/7-H-2 H. Brønnen er boret mellom Vigdis og Snorre i nordlig del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), samt samle inn data for å vurdere videre utvikling av området.

Brønnen påviste en 24 meter oljekolonne i Cookformasjonen med noe dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Størrelsen på funnet er fremdeles under vurdering. Funnet evalueres med tanke på om det kan være kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2546 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 292 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin fra en havbunnsramme på Vigdis nordøst. Brønnen blir nå plugget tilbake og sideboret til Vigdis nordøst som vanninjeksjonsbrønn.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 089 er Statoil (operatør), Petoro, ExxonMobil, Idemitsu og RWE Dea.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

 

Oppdatert: 05.06.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.