34/7-H-2 H

05.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av observasjonsbrønnen 34/7-H-2 H. Brønnen er boret mellom Vigdis og Snorre i nordlig del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), samt samle inn data for å vurdere videre utvikling av området.

Brønnen påviste en 24 meter oljekolonne i Cookformasjonen med noe dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Størrelsen på funnet er fremdeles under vurdering. Funnet evalueres med tanke på om det kan være kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2546 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 292 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin fra en havbunnsramme på Vigdis nordøst. Brønnen blir nå plugget tilbake og sideboret til Vigdis nordøst som vanninjeksjonsbrønn.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 089 er Statoil (operatør), Petoro, ExxonMobil, Idemitsu og RWE Dea.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

 

Oppdatert: 05.06.2013