34/7-H-2 H

05.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 089, har avsluttet boring av observasjonsbrønnen 34/7-H-2 H. Brønnen er boret mellom Vigdis og Snorre i nordlig del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen), samt samle inn data for å vurdere videre utvikling av området.

Brønnen påviste en 24 meter oljekolonne i Cookformasjonen med noe dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Størrelsen på funnet er fremdeles under vurdering. Funnet evalueres med tanke på om det kan være kommersielt interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2546 meter under havflaten, og ble avsluttet i Amundsenformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 292 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bideford Dolphin fra en havbunnsramme på Vigdis nordøst. Brønnen blir nå plugget tilbake og sideboret til Vigdis nordøst som vanninjeksjonsbrønn.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 089 er Statoil (operatør), Petoro, ExxonMobil, Idemitsu og RWE Dea.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

 

Oppdatert: 05.06.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).