34/8-15 S

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnen 34/8-15 S. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret på nordøstflanken av Visund i nordlig del av Nordsjøen. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen), samt avklare mulig reservoarkommunikasjon med Visundfeltet.  

Brønnen påtraff en om lag 50 meter gasskolonne i Brentgruppen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Det ble foretatt datainnsamling i brønnen, men brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,7 og 1,6 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter som er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Visundområdet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3020 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 378 meter. Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 120 er Statoil (operatør), Petoro, ConocoPhillips og Total.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 13.06.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.