34/8-15 S

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnen 34/8-15 S. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret på nordøstflanken av Visund i nordlig del av Nordsjøen. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen), samt avklare mulig reservoarkommunikasjon med Visundfeltet.  

Brønnen påtraff en om lag 50 meter gasskolonne i Brentgruppen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Det ble foretatt datainnsamling i brønnen, men brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,7 og 1,6 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter som er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Visundområdet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3020 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 378 meter. Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 120 er Statoil (operatør), Petoro, ConocoPhillips og Total.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 13.06.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.