34/8-15 S

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnen 34/8-15 S. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret på nordøstflanken av Visund i nordlig del av Nordsjøen. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen), samt avklare mulig reservoarkommunikasjon med Visundfeltet.  

Brønnen påtraff en om lag 50 meter gasskolonne i Brentgruppen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Det ble foretatt datainnsamling i brønnen, men brønnen ble ikke formasjonstestet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,7 og 1,6 million Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter som er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Visundområdet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3020 meter under havflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 378 meter. Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 120 er Statoil (operatør), Petoro, ConocoPhillips og Total.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 13.06.2013