35/9-8

09.04.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 35/9-8 på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

Avgrensningsbrønn 35/9-8 er boret 1,8 kilometer nord for funnbrønnen 35/9-7.

Oljefunnet 35/9-7 ble påvist i 2012 i øvre jura reservoarbergarter («intra Heather sandsteiner») om lag 16 kilometer sørvest for Gjøafeltet  i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Etter boring av brønn 35/9-7 var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønn 35/9-8 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 64 meter (brutto) i Heatherformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 10 og 25 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Olje/vann-kontakten ble påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 13 meter intervall i reservoaret var på 300 standard kubikkmeter (Sm3) olje og 53 400 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 418 vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i området mot Gjøafeltet eller som en selvstendig utbygging.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Havdypet er 368 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Transocean Arctic, som skal til utvinningstillatelse 511 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/6-3 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 09.04.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.