35/9-8

09.04.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 35/9-8 på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

Avgrensningsbrønn 35/9-8 er boret 1,8 kilometer nord for funnbrønnen 35/9-7.

Oljefunnet 35/9-7 ble påvist i 2012 i øvre jura reservoarbergarter («intra Heather sandsteiner») om lag 16 kilometer sørvest for Gjøafeltet  i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Etter boring av brønn 35/9-7 var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønn 35/9-8 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 64 meter (brutto) i Heatherformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 10 og 25 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Olje/vann-kontakten ble påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 13 meter intervall i reservoaret var på 300 standard kubikkmeter (Sm3) olje og 53 400 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 418 vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i området mot Gjøafeltet eller som en selvstendig utbygging.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Havdypet er 368 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Transocean Arctic, som skal til utvinningstillatelse 511 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/6-3 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 09.04.2013