35/9-8

09.04.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 35/9-8 på oljefunnet 35/9-7 (Skarfjell).

Avgrensningsbrønn 35/9-8 er boret 1,8 kilometer nord for funnbrønnen 35/9-7.

Oljefunnet 35/9-7 ble påvist i 2012 i øvre jura reservoarbergarter («intra Heather sandsteiner») om lag 16 kilometer sørvest for Gjøafeltet  i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Etter boring av brønn 35/9-7 var ressursanslaget for funnet på mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønn 35/9-8 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 64 meter (brutto) i Heatherformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 10 og 25 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Olje/vann-kontakten ble påtruffet. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Maksimum produksjonsrate fra et 13 meter intervall i reservoaret var på 300 standard kubikkmeter (Sm3) olje og 53 400 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 418 vil vurdere å produsere funnet sammen med andre funn i området mot Gjøafeltet eller som en selvstendig utbygging.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3232 meter under havflaten, og ble avsluttet i Rannochformasjonen i midtre jura. Havdypet er 368 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av Transocean Arctic, som skal til utvinningstillatelse 511 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6406/6-3 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 09.04.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).