35/9-9

11.11.2013 GDF SUEZ E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 153, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/9-9. Brønnen er boret om lag 8  kilometer vest for Gjøafeltet i Nordsjøen. Brønnen er tørr.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre jura (Vikinggruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Brentgruppen).

Brønnen påtraff reservoarbergarter i Viking- og Brentgruppen med reservoarkvalitet som forventet. Brønnen klassifiseres som tørr, med spor av petroleum. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 153. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

35/9-9 ble boret til et vertikalt dyp på 3298 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 360 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-9 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 551 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 31/3-4 der Tullow Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 11.11.2013