3/7-8 S

05.03.2013 DONG E & P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 147, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-8 S. Brønnen påviste olje og gass.

Boringen fant sted to kilometer sør for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Sekundært boremål var å påvise petroleum i Maureenformasjonen i paleocen.

Det ble påvist olje og gass i en brutto kolonne på 159 meter i Sandnes- og Bryneformasjonene med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Brønnen påtraff Maureenformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men der var det tørt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom mellom1 og to 2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere drivverdigheten av funnet, som er i samme tillatelse som Trymfeltet.     

Utvinningstillatelse 147 ble tildelt i 1988 (12. konsesjonsrunde). Brønn 3/7-8 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelsen.   

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av 3688 og 4143 meter under havflaten og avsluttet i perm (Zechsteingruppen). Havdypet er 65 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-8 S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå skal til nabotillatelse 289 for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-9 S der DONG E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

       

Oppdatert: 05.03.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.