3/7-8 S

05.03.2013 DONG E & P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 147, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-8 S. Brønnen påviste olje og gass.

Boringen fant sted to kilometer sør for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Sekundært boremål var å påvise petroleum i Maureenformasjonen i paleocen.

Det ble påvist olje og gass i en brutto kolonne på 159 meter i Sandnes- og Bryneformasjonene med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Brønnen påtraff Maureenformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men der var det tørt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom mellom1 og to 2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere drivverdigheten av funnet, som er i samme tillatelse som Trymfeltet.     

Utvinningstillatelse 147 ble tildelt i 1988 (12. konsesjonsrunde). Brønn 3/7-8 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelsen.   

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av 3688 og 4143 meter under havflaten og avsluttet i perm (Zechsteingruppen). Havdypet er 65 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-8 S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå skal til nabotillatelse 289 for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-9 S der DONG E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

       

Oppdatert: 05.03.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.