3/7-8 S

05.03.2013 DONG E & P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 147, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-8 S. Brønnen påviste olje og gass.

Boringen fant sted to kilometer sør for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Sekundært boremål var å påvise petroleum i Maureenformasjonen i paleocen.

Det ble påvist olje og gass i en brutto kolonne på 159 meter i Sandnes- og Bryneformasjonene med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Brønnen påtraff Maureenformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men der var det tørt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom mellom1 og to 2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere drivverdigheten av funnet, som er i samme tillatelse som Trymfeltet.     

Utvinningstillatelse 147 ble tildelt i 1988 (12. konsesjonsrunde). Brønn 3/7-8 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelsen.   

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av 3688 og 4143 meter under havflaten og avsluttet i perm (Zechsteingruppen). Havdypet er 65 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-8 S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå skal til nabotillatelse 289 for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-9 S der DONG E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

       

Oppdatert: 05.03.2013