3/7-8 S

05.03.2013 DONG E & P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 147, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-8 S. Brønnen påviste olje og gass.

Boringen fant sted to kilometer sør for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes- og Bryneformasjonene). Sekundært boremål var å påvise petroleum i Maureenformasjonen i paleocen.

Det ble påvist olje og gass i en brutto kolonne på 159 meter i Sandnes- og Bryneformasjonene med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet. Brønnen påtraff Maureenformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men der var det tørt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom mellom1 og to 2 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere drivverdigheten av funnet, som er i samme tillatelse som Trymfeltet.     

Utvinningstillatelse 147 ble tildelt i 1988 (12. konsesjonsrunde). Brønn 3/7-8 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelsen.   

Brønnen ble boret til et vertikalt og målt dyp av 3688 og 4143 meter under havflaten og avsluttet i perm (Zechsteingruppen). Havdypet er 65 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-8 S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå skal til nabotillatelse 289 for å bore undersøkelsesbrønn 3/7-9 S der DONG E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

       

Oppdatert: 05.03.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).