3/7-9 S

30.04.2013 Dong E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 289, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/7-9 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer nordvest for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Sandnes- og Bryneformasjonen).

Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

3/7-9 S er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 289. Tillatelsen ble tildelt i NST 2002.  Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3631 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 63 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/7-9 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Giant som nå skal til utvinningstillatelse 299 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/1-16 S der Talisman Energy Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf  

Oppdatert: 30.04.2013