4/4-1

16.10.2013 Repsol Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 541, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 4/4-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 60 kilometer øst for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocene reservoarbergarter (Lista-formasjonen). Brønnen påtraff Listaformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking som viser at reservoarbergarten er vannførende. Brønnen er klassifisert som tørr. 

4/4-1 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 541. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.  Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1969 meter under havflaten og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 62 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 4/4-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå går til utvinningstillatelse 405 i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 8/10-5 S, hvor Centrica Resources (Norge) AS er operatør.    


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart- Last ned pdf 

 

Oppdatert: 16.10.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.