4/4-1

16.10.2013 Repsol Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 541, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 4/4-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 60 kilometer øst for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocene reservoarbergarter (Lista-formasjonen). Brønnen påtraff Listaformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking som viser at reservoarbergarten er vannførende. Brønnen er klassifisert som tørr. 

4/4-1 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 541. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.  Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1969 meter under havflaten og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 62 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 4/4-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå går til utvinningstillatelse 405 i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 8/10-5 S, hvor Centrica Resources (Norge) AS er operatør.    


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart- Last ned pdf 

 

Oppdatert: 16.10.2013