6406/6-3

21.06.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 511, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/6-3.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer sør for Tyrihansfeltet og om lag 15 kilometer nordøst for funnet 6406/9-1 Linnorm.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen). Den påtraff Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen med bedre reservoarbergarter og reservoarkvalitet enn forventet, men formasjonene er vannførende.

I tillegg ble det påtruffet gass i en 14 meter brutto kolonne i Garnformasjonen i midtre jura. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,55 og 0,62 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Størrelsen på funnet er foreløpig ikke økonomisk interessant.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

6406/6-3 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 511. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4395 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 243 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

6406/6-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som skal til utvinningstillatelse 492 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7120/1-3, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 21.06.2013