6406/9-3

05.09.2013 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 255, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/9-3.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordvest for Njordfeltet og 7 kilometer sørøst for gassfunnet 6406/9-1 Linnorm, i den sørlige delen av Norskehavet.  Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile - , Tofte- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen med variabel reservoarkvalitet. I Ileformasjonen ble det påtruffet en tynn gasskolonne, men størrelsen på funnet er ikke av økonomisk interesse. De øvrige reservoarbergartene var tette eller vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

6406/9-3 er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 255. Tillatelsen ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i 2000.

Brønnen ble boret ned til et vertikalt dyp av 5095 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 298 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

6406/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/9-9 i utvinningstillatelse 153 i Nordsjøen, der GDF SUEZ E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 67 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 05.09.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.