6406/9-3

05.09.2013 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 255, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/9-3.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordvest for Njordfeltet og 7 kilometer sørøst for gassfunnet 6406/9-1 Linnorm, i den sørlige delen av Norskehavet.  Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile - , Tofte- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen med variabel reservoarkvalitet. I Ileformasjonen ble det påtruffet en tynn gasskolonne, men størrelsen på funnet er ikke av økonomisk interesse. De øvrige reservoarbergartene var tette eller vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

6406/9-3 er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 255. Tillatelsen ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i 2000.

Brønnen ble boret ned til et vertikalt dyp av 5095 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 298 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

6406/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/9-9 i utvinningstillatelse 153 i Nordsjøen, der GDF SUEZ E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 67 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 05.09.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.