6406/9-3

05.09.2013 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 255, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/9-3.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordvest for Njordfeltet og 7 kilometer sørøst for gassfunnet 6406/9-1 Linnorm, i den sørlige delen av Norskehavet.  Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Ile - , Tofte- og Tiljeformasjonen).

Brønnen påtraff Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen med variabel reservoarkvalitet. I Ileformasjonen ble det påtruffet en tynn gasskolonne, men størrelsen på funnet er ikke av økonomisk interesse. De øvrige reservoarbergartene var tette eller vannførende.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

6406/9-3 er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 255. Tillatelsen ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i 2000.

Brønnen ble boret ned til et vertikalt dyp av 5095 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 298 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

6406/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/9-9 i utvinningstillatelse 153 i Nordsjøen, der GDF SUEZ E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 67 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 05.09.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).