6407/1-6 S

31.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet undersøkelsesbrønn 6407/1-6 S. Brønnen er boret om lag fire kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og åtte kilometer sørøst for olje-/gassfunnet 6406/3-8.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ile formasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre kritt (Langeformasjonen).

I Garn- og Ileformasjonene ble det påtruffet henholdsvis 118 og 123 meter brutto vertikal tykkelse med vannførende reservoar av reservoarkvalitet som forventet. Det ble påvist gass/kondensat i tre tynne sandsteinsintervaller på tilsammen 9 meter netto vertikal tykkelse i Langeformasjonen, med brutto reservoarmektighet på 52 meter. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble samlet inn data og tatt prøver. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4050 meter og et totalt målt dyp på 4250 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Rorformasjonen av nedre jura alder. Havdypet er 291 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-6 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-8 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 31.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).