6407/1-6 S

31.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet undersøkelsesbrønn 6407/1-6 S. Brønnen er boret om lag fire kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og åtte kilometer sørøst for olje-/gassfunnet 6406/3-8.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ile formasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre kritt (Langeformasjonen).

I Garn- og Ileformasjonene ble det påtruffet henholdsvis 118 og 123 meter brutto vertikal tykkelse med vannførende reservoar av reservoarkvalitet som forventet. Det ble påvist gass/kondensat i tre tynne sandsteinsintervaller på tilsammen 9 meter netto vertikal tykkelse i Langeformasjonen, med brutto reservoarmektighet på 52 meter. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble samlet inn data og tatt prøver. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4050 meter og et totalt målt dyp på 4250 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Rorformasjonen av nedre jura alder. Havdypet er 291 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-6 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-8 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 31.01.2013