6407/1-6 S

31.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet undersøkelsesbrønn 6407/1-6 S. Brønnen er boret om lag fire kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og åtte kilometer sørøst for olje-/gassfunnet 6406/3-8.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ile formasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre kritt (Langeformasjonen).

I Garn- og Ileformasjonene ble det påtruffet henholdsvis 118 og 123 meter brutto vertikal tykkelse med vannførende reservoar av reservoarkvalitet som forventet. Det ble påvist gass/kondensat i tre tynne sandsteinsintervaller på tilsammen 9 meter netto vertikal tykkelse i Langeformasjonen, med brutto reservoarmektighet på 52 meter. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble samlet inn data og tatt prøver. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4050 meter og et totalt målt dyp på 4250 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Rorformasjonen av nedre jura alder. Havdypet er 291 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-6 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-8 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 31.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.