6407/1-6 S

31.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475, har avsluttet undersøkelsesbrønn 6407/1-6 S. Brønnen er boret om lag fire kilometer nordøst for Tyrihansfeltet og åtte kilometer sørøst for olje-/gassfunnet 6406/3-8.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ile formasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre kritt (Langeformasjonen).

I Garn- og Ileformasjonene ble det påtruffet henholdsvis 118 og 123 meter brutto vertikal tykkelse med vannførende reservoar av reservoarkvalitet som forventet. Det ble påvist gass/kondensat i tre tynne sandsteinsintervaller på tilsammen 9 meter netto vertikal tykkelse i Langeformasjonen, med brutto reservoarmektighet på 52 meter. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 20 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble samlet inn data og tatt prøver. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 475. Tillatelsen ble tildelt 29. februar 2008 (TFO2007).

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4050 meter og et totalt målt dyp på 4250 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Rorformasjonen av nedre jura alder. Havdypet er 291 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-6 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-8 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 31.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.