6407/8-6 og 6407/8-6 A

11.11.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A. Brønnene påviste olje.

Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Hymefeltet og 15 kilometer nordøst for Njordfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønn 6407/8-6 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Brønnen påtraff Åreformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet dårligere enn forventet, reservoaret er vannførende. Imidlertid ble det påtruffet en 40 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen (midtre jura) og om lag 130 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen (nedre jura). I tillegg ble det påtruffet en 21 meter brutto oljekolonne i reservoarbergarter av trias alder (sannsynligvis "Grey Beds"), videre datering vil avklare dette.

Primært letemål for brønn 6407/8-6 A var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Åreformasjonene).

Det ble påtruffet en 43 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen med reservoarkvalitet som forventet, og en 75 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. I tillegg ble det påtruffet en seks meter brutto oljekolonne i Melkeformasjonen (midtre til øvre jura). Det ble ikke påvist petroleum i "Grey Beds".

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 348 B vil vurdere å knytte funnet til Njordfeltet, direkte eller via Hymefeltet.

Brønnene er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 348 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3420 og 3537 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i øvre trias ("Grey Beds").

Havdypet er 282 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal til utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-16 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.11.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).