6407/8-6 og 6407/8-6 A

11.11.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A. Brønnene påviste olje.

Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Hymefeltet og 15 kilometer nordøst for Njordfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønn 6407/8-6 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Brønnen påtraff Åreformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet dårligere enn forventet, reservoaret er vannførende. Imidlertid ble det påtruffet en 40 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen (midtre jura) og om lag 130 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen (nedre jura). I tillegg ble det påtruffet en 21 meter brutto oljekolonne i reservoarbergarter av trias alder (sannsynligvis "Grey Beds"), videre datering vil avklare dette.

Primært letemål for brønn 6407/8-6 A var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Åreformasjonene).

Det ble påtruffet en 43 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen med reservoarkvalitet som forventet, og en 75 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. I tillegg ble det påtruffet en seks meter brutto oljekolonne i Melkeformasjonen (midtre til øvre jura). Det ble ikke påvist petroleum i "Grey Beds".

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 348 B vil vurdere å knytte funnet til Njordfeltet, direkte eller via Hymefeltet.

Brønnene er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 348 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3420 og 3537 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i øvre trias ("Grey Beds").

Havdypet er 282 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal til utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-16 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.11.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.