6407/8-6 og 6407/8-6 A

11.11.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A. Brønnene påviste olje.

Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Hymefeltet og 15 kilometer nordøst for Njordfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønn 6407/8-6 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Brønnen påtraff Åreformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet dårligere enn forventet, reservoaret er vannførende. Imidlertid ble det påtruffet en 40 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen (midtre jura) og om lag 130 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen (nedre jura). I tillegg ble det påtruffet en 21 meter brutto oljekolonne i reservoarbergarter av trias alder (sannsynligvis "Grey Beds"), videre datering vil avklare dette.

Primært letemål for brønn 6407/8-6 A var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Åreformasjonene).

Det ble påtruffet en 43 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen med reservoarkvalitet som forventet, og en 75 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. I tillegg ble det påtruffet en seks meter brutto oljekolonne i Melkeformasjonen (midtre til øvre jura). Det ble ikke påvist petroleum i "Grey Beds".

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 348 B vil vurdere å knytte funnet til Njordfeltet, direkte eller via Hymefeltet.

Brønnene er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 348 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3420 og 3537 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i øvre trias ("Grey Beds").

Havdypet er 282 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal til utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-16 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.11.2013