6407/8-6 og 6407/8-6 A

11.11.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 348 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A. Brønnene påviste olje.

Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Hymefeltet og 15 kilometer nordøst for Njordfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønn 6407/8-6 var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Brønnen påtraff Åreformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet dårligere enn forventet, reservoaret er vannførende. Imidlertid ble det påtruffet en 40 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen (midtre jura) og om lag 130 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen (nedre jura). I tillegg ble det påtruffet en 21 meter brutto oljekolonne i reservoarbergarter av trias alder (sannsynligvis "Grey Beds"), videre datering vil avklare dette.

Primært letemål for brønn 6407/8-6 A var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Ile- og Åreformasjonene).

Det ble påtruffet en 43 meter brutto oljekolonne i Tiljeformasjonen med reservoarkvalitet som forventet, og en 75 meter brutto oljekolonne i Ileformasjonen med reservoarkvalitet som forventet. I tillegg ble det påtruffet en seks meter brutto oljekolonne i Melkeformasjonen (midtre til øvre jura). Det ble ikke påvist petroleum i "Grey Beds".

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 16 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 348 B vil vurdere å knytte funnet til Njordfeltet, direkte eller via Hymefeltet.

Brønnene er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 348 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010. 

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3420 og 3537 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i øvre trias ("Grey Beds").

Havdypet er 282 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6407/8-6 og 6407/8-6 A ble boret av boreinnretningen Songa Trym som nå skal til utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/11-16 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.11.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.