6506/6-2

13.02.2013 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 513, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/6-2. Brønnen er boret om lag 6 kilometer nord for funnet 6506/6-1 (Victoria) i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen).  Brønnen påtraff Lysingformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr.  

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.  

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 513. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3325 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 409 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/6-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 531 i Barentshavet for å bore utvinningsbrønn 7218/11-1 der Repsol Exploration Norge AS er operatør.


Kontaktperson i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 13.02.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).