6506/6-2

13.02.2013 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 513, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/6-2. Brønnen er boret om lag 6 kilometer nord for funnet 6506/6-1 (Victoria) i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen).  Brønnen påtraff Lysingformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr.  

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.  

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 513. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3325 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 409 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/6-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 531 i Barentshavet for å bore utvinningsbrønn 7218/11-1 der Repsol Exploration Norge AS er operatør.


Kontaktperson i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 13.02.2013