6506/6-2

13.02.2013 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 513, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/6-2. Brønnen er boret om lag 6 kilometer nord for funnet 6506/6-1 (Victoria) i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen).  Brønnen påtraff Lysingformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr.  

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.  

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 513. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3325 meter under havflaten, og ble avsluttet i Langeformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 409 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/6-2 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 531 i Barentshavet for å bore utvinningsbrønn 7218/11-1 der Repsol Exploration Norge AS er operatør.


Kontaktperson i OD
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 13.02.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.