6506/9-3

19.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 479, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-3.

Brønnen er boret om lag 5 km nord Åsgardfeltet i Norskehavet. 

Primært letemål for  brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter  (Garn-, Ile- og Tofteformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Ror-, Tilje- og Åreformasjonen).

Brønnen påtraff en gass/kondensat kolonne på om lag 40 meter i en ned til situasjon i Garnformasjonen. I tillegg ble det påtruffet en tynn gass/kondensatkolonne i  Ileformasjonen.  Reservoaregenskapene er gode i Garnformasjonen, mens  de er noe dårligere enn forventet i Ileformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er mellom 4 og 7,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  Funnet vil bli vurdert  tilknyttet Åsgardfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 479, Tillatelsen ble 29.2. 2008 tildelt i forbindelse med TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4692m under havflaten og avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 302 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som skal til utvinningstillatelse 050ES i Nordsjøen for å bore undersøkelses brønn 34/10-54S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013