6506/9-3

19.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 479, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-3.

Brønnen er boret om lag 5 km nord Åsgardfeltet i Norskehavet. 

Primært letemål for  brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter  (Garn-, Ile- og Tofteformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Ror-, Tilje- og Åreformasjonen).

Brønnen påtraff en gass/kondensat kolonne på om lag 40 meter i en ned til situasjon i Garnformasjonen. I tillegg ble det påtruffet en tynn gass/kondensatkolonne i  Ileformasjonen.  Reservoaregenskapene er gode i Garnformasjonen, mens  de er noe dårligere enn forventet i Ileformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er mellom 4 og 7,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  Funnet vil bli vurdert  tilknyttet Åsgardfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 479, Tillatelsen ble 29.2. 2008 tildelt i forbindelse med TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4692m under havflaten og avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 302 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som skal til utvinningstillatelse 050ES i Nordsjøen for å bore undersøkelses brønn 34/10-54S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.