6506/9-3

19.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 479, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-3.

Brønnen er boret om lag 5 km nord Åsgardfeltet i Norskehavet. 

Primært letemål for  brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter  (Garn-, Ile- og Tofteformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Ror-, Tilje- og Åreformasjonen).

Brønnen påtraff en gass/kondensat kolonne på om lag 40 meter i en ned til situasjon i Garnformasjonen. I tillegg ble det påtruffet en tynn gass/kondensatkolonne i  Ileformasjonen.  Reservoaregenskapene er gode i Garnformasjonen, mens  de er noe dårligere enn forventet i Ileformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er mellom 4 og 7,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  Funnet vil bli vurdert  tilknyttet Åsgardfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 479, Tillatelsen ble 29.2. 2008 tildelt i forbindelse med TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4692m under havflaten og avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 302 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som skal til utvinningstillatelse 050ES i Nordsjøen for å bore undersøkelses brønn 34/10-54S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.