6506/9-3

19.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 479, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6506/9-3.

Brønnen er boret om lag 5 km nord Åsgardfeltet i Norskehavet. 

Primært letemål for  brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter  (Garn-, Ile- og Tofteformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Ror-, Tilje- og Åreformasjonen).

Brønnen påtraff en gass/kondensat kolonne på om lag 40 meter i en ned til situasjon i Garnformasjonen. I tillegg ble det påtruffet en tynn gass/kondensatkolonne i  Ileformasjonen.  Reservoaregenskapene er gode i Garnformasjonen, mens  de er noe dårligere enn forventet i Ileformasjonen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er mellom 4 og 7,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.  Funnet vil bli vurdert  tilknyttet Åsgardfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 479, Tillatelsen ble 29.2. 2008 tildelt i forbindelse med TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4692m under havflaten og avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 302 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/9-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som skal til utvinningstillatelse 050ES i Nordsjøen for å bore undersøkelses brønn 34/10-54S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.