6608/10-15

11.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-15. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag ni kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Melkeformasjonen).

Brønnen påtraff en 45 meter oljekolonne i Åreformasjonen og en 45 meter oljekolonne i Melkeformasjonen med reservoartykkelse og -egenskaper i begge nivåene som forventet.  

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Nornefeltet.

Dette er den 26 letebrønnen i utvinningstillatelse 128.

Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2005 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 375 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-15 ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/8-6 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 11.09.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.