6608/10-15

11.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-15. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag ni kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Melkeformasjonen).

Brønnen påtraff en 45 meter oljekolonne i Åreformasjonen og en 45 meter oljekolonne i Melkeformasjonen med reservoartykkelse og -egenskaper i begge nivåene som forventet.  

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Nornefeltet.

Dette er den 26 letebrønnen i utvinningstillatelse 128.

Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2005 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 375 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-15 ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/8-6 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 11.09.2013