6608/10-15

11.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-15. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag ni kilometer nordøst for Nornefeltet i Norskehavet.

Primært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Melkeformasjonen).

Brønnen påtraff en 45 meter oljekolonne i Åreformasjonen og en 45 meter oljekolonne i Melkeformasjonen med reservoartykkelse og -egenskaper i begge nivåene som forventet.  

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Nornefeltet.

Dette er den 26 letebrønnen i utvinningstillatelse 128.

Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2005 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 375 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-15 ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 348 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/8-6 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 11.09.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).