6608/11- 8

24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6608/11-8. Brønnen er tørr.

Oljefunnet 6608/11-2 ("Falk") ble påvist i 2000 i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 650 meter vest for funnbrønnen 6608/11-2. Før boring av brønn 6608/11-8 var oljefunnet definert som et lite funn med forholdsvis dårlige produksjonsegenskaper.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 6608/11-2. Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Det er for tidlig å anslå om funnet er økonomisk interessant.

Utvinningstillatelse 128 ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 354 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/11-8 ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 159 C for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-10, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 24.06.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.