6608/11- 8

24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6608/11-8. Brønnen er tørr.

Oljefunnet 6608/11-2 ("Falk") ble påvist i 2000 i nedre jura reservoarbergarter (Åreformasjonen).

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 650 meter vest for funnbrønnen 6608/11-2. Før boring av brønn 6608/11-8 var oljefunnet definert som et lite funn med forholdsvis dårlige produksjonsegenskaper.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 6608/11-2. Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Det er for tidlig å anslå om funnet er økonomisk interessant.

Utvinningstillatelse 128 ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 354 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/11-8 ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 159 C for å bore undersøkelsesbrønn 6507/3-10, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 24.06.2013