6608/2-1 S

14.10.2013 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 330, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/2-1 S.

Brønnen er boret om lag 60 kilometer øst for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder (Shetlandgruppen) og av tidligjura alder (Båtgruppen).

Brønnen nådde ikke i Fangst- og Båtgruppen og det ble ikke påvist reservoarutvikling i Shetlandgruppen. Brønnen blir klassifisert som tørr. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 330. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5574 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av tidligkritt alder. Havdypet er 303 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/2-1 S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 203 i Nordsjøen for å komplettere produksjonsbrønner på Alvheimfeltet, der Marathon Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 14.10.2013