7016/2-1

22.10.2013 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 529, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7016/2-1.

Brønnen er boret i Barentshavet om lag 185 kilometer sørvest for Snøhvitfeltet og 160 kilometer nordvest for Tromsø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av eocen og paleocen alder (Sotbakkengruppen).

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i Sotbakkengruppen. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 529. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4025 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre paleocen.

Havdypet er 1366 meter. Dette er den første dypvannsbrønnen i Barentshavet. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7016/2-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal til utvinningstillatelse 229 i Barentshavet for å bore produksjonsbrønner på Goliatfeltet, der Eni Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 22.10.2013