7120/1-3

02.10.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/1-3. Brønnen er boret omlag 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteinsbergarter av mellom- og tidligtrias alder (Snaddformasjonen) og i karbonatbergarter av perm alder (Røyeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen).

I det primære letemålet påtraff brønnen en brutto oljekolonne på omlag 75 meter og en brutto gasskolonne på omlag 25 meter i karbonatbergarter i Røyeformasjonen. Reservoarkvaliteten var bedre enn forventet.

Reservoarbergartene påtruffet i Snaddformasjonen er av forventet reservoarkvalitet, men formasjonen var vannførende.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 23 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Resultatene bekrefter for første gang utvinnbar olje og gass i en letemodell av perm alder i norsk del av Barentshavet. Videre avgrensning av funnet planlegges.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i Røyeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 683 Sm3 olje og 222300 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gass/olje forholdet er 190 Sm3/Sm3. Dette er den første vellykkede testen i permiske karbonatbergarter på norsk sokkel.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 492. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2515 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen av perm alder. Havdypet er 342 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/1-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal til utvinningstillatelse 418 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-10 S der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.02.2016