7120/1-3

02.10.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/1-3. Brønnen er boret omlag 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteinsbergarter av mellom- og tidligtrias alder (Snaddformasjonen) og i karbonatbergarter av perm alder (Røyeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen).

I det primære letemålet påtraff brønnen en brutto oljekolonne på omlag 75 meter og en brutto gasskolonne på omlag 25 meter i karbonatbergarter i Røyeformasjonen. Reservoarkvaliteten var bedre enn forventet.

Reservoarbergartene påtruffet i Snaddformasjonen er av forventet reservoarkvalitet, men formasjonen var vannførende.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 23 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 8 og 15 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Resultatene bekrefter for første gang utvinnbar olje og gass i en letemodell av perm alder i norsk del av Barentshavet. Videre avgrensning av funnet planlegges.

En vellykket formasjonstest er gjennomført i Røyeformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 683 Sm3 olje og 222300 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 44/64 tommers dyseåpning. Gass/olje forholdet er 190 Sm3/Sm3. Dette er den første vellykkede testen i permiske karbonatbergarter på norsk sokkel.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 492. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2515 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen av perm alder. Havdypet er 342 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/1-3 ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic som nå skal til utvinningstillatelse 418 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-10 S der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.02.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.