7218/11-1

10.04.2013 Repsol Exploration Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 531, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7218/11-1.

Brønnen er boret om lag 230 kilometer nordvest for Hammerfest og 80 kilometer sørvest for funnet 7220/8-1 (Skrugard) i den vestlige delen av Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt (Kveiteformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i paleocen (Torskformasjonen). Det ble ikke påvist reservoarutvikling i Kveiteformasjonen, og i Torskformasjonen er det tynne, tette sandsteinslag, samt spor av gass. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 531. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2500 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kolmuleformasjonen i nedre kritt.

Havdypet er 325 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7218/11-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents, som nå skal til utvinningstillatelse 255, hvor den skal bore undersøkelsesbrønn 6406/9-3 der A/S Norske Shell er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 10.04.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.