7219/8-2

23.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 608, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/8-2. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sørvest for 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og om lag 240 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, Nordmela- og Tubåenformasjonene).

Brønnen traff på en brutto gasskolonne på om lag 200 meter i Stø- og Nordmelaformasjonene, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet i begge formasjonene i brønnposisjon.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og fire milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Videre avgrensing av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 608.

Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3382 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 344 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/8-2 ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal til utvinningstillatelse 532 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/7-2 S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 23.09.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.