7219/8-2

23.09.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 608, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/8-2. Brønnen påviste gass.

Brønnen er boret om lag 30 kilometer sørvest for 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og om lag 240 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (Stø-, Nordmela- og Tubåenformasjonene).

Brønnen traff på en brutto gasskolonne på om lag 200 meter i Stø- og Nordmelaformasjonene, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet i begge formasjonene i brønnposisjon.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom en og fire milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Videre avgrensing av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 608.

Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3382 meter under havflaten, og ble avsluttet i Fruholmenformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 344 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/8-2 ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal til utvinningstillatelse 532 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7220/7-2 S der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 23.09.2013

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.