7220/5-2

28.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/5-2.

Brønnen er boret om lag fem kilometer nord for funnbrønnen 7220/8-1 ("Skrugard") og om lag 200 kilometer nordvest for Sørøya.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i kritt reservoarbergarter (Knurrformasjonen), samt samle inn informasjon for planlagt feltutvikling av Johan Castberg.

Brønnen påtraff gass i Knurrformasjonen. Reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet, og foreløpige beregninger viser at funnet ikke er økonomisk interessant. Det vil imidlertid bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare nærmere ressurspotensialet i funnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1765 meter under havflaten og avsluttet i Tubåenformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 398 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/5-2 ble boret av boreinnretningen West Hercules, som nå skal til utvinningstillatelse 608 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7219/8-2, der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 28.06.2013