7220/7-2 S

09.12.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-2 S.

Brønnen er boret om lag fem kilometer sør for funnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og om lag 240 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sentrias alder (Fruholmenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligjura alder (Tubåenformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 133 meter i Fruholmen formasjonen, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. I Tubåenformasjonen  påtraff brønnen en brutto gasskolonne på om lag 22 meter og en brutto oljekolonne på om lag 23 meter, med god reservoarkvalitet som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og åtte millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1700 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av mellom- til sentrias alder. Havdypet er 349 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-2 S ble boret av boreinnretningen West Hercules som etterpå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/4-1 på et annet prospekt i samme utvinningstillatelse.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 09.12.2013