7225/3-2

01.08.2013 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7225/3-2 på gassfunnet 7225/3-1 (Norvargfunnet).

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 5 km fra funnbrønnen.

Funnet ble påvist i 2011, i reservoarbergarter av mellom jura (Støformasjonen) og i sen- og mellom trias (Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen) og er boret om lag 275 kilometer nord for Hammerfest i Barentshavet. Før brønn 7225/3-2 ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 10 og 50 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Letemål for brønnen var å avgrense 7225/3-1gassfunnet i reservoarbergarter fra mellom trias alder (Kobbeformasjon). Sekundært letemål var å avgrense funnet i midtre jura reservoarbergarter (Støformasjonen).

Brønnen påtraff gass i Kobbeformasjonen og med reservoarbergarter av varierende kvalitet. Reservoaret har bedre porøsitet enn 7225/3-1 funnet, men lignende permeabilitet og produktivitet. Reservoarbergarter i Støformasjonen var vannførende.

To formasjonstester er gjennomført i øvre og nedre del av reservoaret. Maksimum produksjonsrate var på 175 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det er installert trykksensorer for å observere trykkutviklingen etter at brønnen er avsluttet.

Foreløpig vurdering av resultatene fra avgrensingsbrønnen tilsier en mulig reduksjon i ressursestimatene til Norvarg, sammenlignet med de opprinnelige estimatene som fulgte av funnbrønnen.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Klappmysformasjonen i nedre trias. Havdypet er 383 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen "Leiv Eiriksson", som skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-1 S, hvor OMV Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.