7225/3-2

01.08.2013 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7225/3-2 på gassfunnet 7225/3-1 (Norvargfunnet).

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 5 km fra funnbrønnen.

Funnet ble påvist i 2011, i reservoarbergarter av mellom jura (Støformasjonen) og i sen- og mellom trias (Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen) og er boret om lag 275 kilometer nord for Hammerfest i Barentshavet. Før brønn 7225/3-2 ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 10 og 50 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Letemål for brønnen var å avgrense 7225/3-1gassfunnet i reservoarbergarter fra mellom trias alder (Kobbeformasjon). Sekundært letemål var å avgrense funnet i midtre jura reservoarbergarter (Støformasjonen).

Brønnen påtraff gass i Kobbeformasjonen og med reservoarbergarter av varierende kvalitet. Reservoaret har bedre porøsitet enn 7225/3-1 funnet, men lignende permeabilitet og produktivitet. Reservoarbergarter i Støformasjonen var vannførende.

To formasjonstester er gjennomført i øvre og nedre del av reservoaret. Maksimum produksjonsrate var på 175 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det er installert trykksensorer for å observere trykkutviklingen etter at brønnen er avsluttet.

Foreløpig vurdering av resultatene fra avgrensingsbrønnen tilsier en mulig reduksjon i ressursestimatene til Norvarg, sammenlignet med de opprinnelige estimatene som fulgte av funnbrønnen.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Klappmysformasjonen i nedre trias. Havdypet er 383 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen "Leiv Eiriksson", som skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-1 S, hvor OMV Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.