7225/3-2

01.08.2013 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 535, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 7225/3-2 på gassfunnet 7225/3-1 (Norvargfunnet).

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 5 km fra funnbrønnen.

Funnet ble påvist i 2011, i reservoarbergarter av mellom jura (Støformasjonen) og i sen- og mellom trias (Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen) og er boret om lag 275 kilometer nord for Hammerfest i Barentshavet. Før brønn 7225/3-2 ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 10 og 50 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Letemål for brønnen var å avgrense 7225/3-1gassfunnet i reservoarbergarter fra mellom trias alder (Kobbeformasjon). Sekundært letemål var å avgrense funnet i midtre jura reservoarbergarter (Støformasjonen).

Brønnen påtraff gass i Kobbeformasjonen og med reservoarbergarter av varierende kvalitet. Reservoaret har bedre porøsitet enn 7225/3-1 funnet, men lignende permeabilitet og produktivitet. Reservoarbergarter i Støformasjonen var vannførende.

To formasjonstester er gjennomført i øvre og nedre del av reservoaret. Maksimum produksjonsrate var på 175 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det er installert trykksensorer for å observere trykkutviklingen etter at brønnen er avsluttet.

Foreløpig vurdering av resultatene fra avgrensingsbrønnen tilsier en mulig reduksjon i ressursestimatene til Norvarg, sammenlignet med de opprinnelige estimatene som fulgte av funnbrønnen.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 535. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Avgrensingsbrønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2171 meter under havflaten, og ble avsluttet i Klappmysformasjonen i nedre trias. Havdypet er 383 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen "Leiv Eiriksson", som skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-1 S, hvor OMV Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.