7324/7-1 S

29.10.2013 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/7-1 S.

Brønnen er boret omlag fem kilometer nordvest for oljefunnet 7324/8-1 ("Wisting Central") og omlag 170 kilometer nordøst for gass-/oljefunnet 7220/8-1 Johan Castberg.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- til sentrias alder (Snaddformasjonen).

Det ble påtruffet reservoarbergarter i Kobbe- og Snaddformasjonene, men med dårligere reservoaregenskaper enn forventet. Brønnen klassifiseres som tørr, med spor av petroleum. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2454 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen av mellomtrias alder Havdypet er 413 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/7-1 S ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal til utvinningstillatelse 040 i Nordsjøen for å bore brønn 30/40-D der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 29.10.2013