7324/8-1

06.09.2013 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-1. Brønnen påviste olje.

Funnet er gjort om lag 170 kilometer nordøst for 7220/8-1 Johan Castberg og om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (øvre Realgrunnenundergruppen). Brønnen påtraff en 50-60 meter oljekolonne i Realgrunnenundergruppen med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 26 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Resultatene bekrefter olje i letemodell av tidlig- og mellomjura alder. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 905 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen av seintrias alder. Havdypet er 373 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/8-1 ble boret av boreinnretningen Leiv Eriksson,  som etterpå skal bore undersøkelsesbrønn 7324/7-1 på et annet prospekt i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen, telefon 992 90 550/51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 06.09.2013