7324/8-1

06.09.2013 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-1. Brønnen påviste olje.

Funnet er gjort om lag 170 kilometer nordøst for 7220/8-1 Johan Castberg og om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (øvre Realgrunnenundergruppen). Brønnen påtraff en 50-60 meter oljekolonne i Realgrunnenundergruppen med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 26 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Resultatene bekrefter olje i letemodell av tidlig- og mellomjura alder. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 905 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen av seintrias alder. Havdypet er 373 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/8-1 ble boret av boreinnretningen Leiv Eriksson,  som etterpå skal bore undersøkelsesbrønn 7324/7-1 på et annet prospekt i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Bjørn Rasen, telefon 992 90 550/51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 06.09.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.