7/4-3

23.05.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 495, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/4-3. Brønnen er boret om lag 24 km kilometer nord for Brynhildfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Skagerrak-formasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kalkstein i Ekofisk- og Torformasjonen (paleocen og øvre kritt). Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i trias, mens reservoaret i kalken var som forventet. Brønnen er tørr.   

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 495. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.  

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2957 meter under havflaten og ble avsluttet Smith Bankformasjonen i trias. Havdypet er 82 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 7/4-3 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 148 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Brynhildfeltet hvor Lundin Norway AS er operatør. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 23.05.2013

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.