7/4-3

23.05.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 495, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/4-3. Brønnen er boret om lag 24 km kilometer nord for Brynhildfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Skagerrak-formasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kalkstein i Ekofisk- og Torformasjonen (paleocen og øvre kritt). Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i trias, mens reservoaret i kalken var som forventet. Brønnen er tørr.   

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 495. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.  

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2957 meter under havflaten og ble avsluttet Smith Bankformasjonen i trias. Havdypet er 82 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 7/4-3 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 148 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Brynhildfeltet hvor Lundin Norway AS er operatør. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 23.05.2013

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.