7/4-3

23.05.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 495, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/4-3. Brønnen er boret om lag 24 km kilometer nord for Brynhildfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Skagerrak-formasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kalkstein i Ekofisk- og Torformasjonen (paleocen og øvre kritt). Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i trias, mens reservoaret i kalken var som forventet. Brønnen er tørr.   

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 495. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.  

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2957 meter under havflaten og ble avsluttet Smith Bankformasjonen i trias. Havdypet er 82 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 7/4-3 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 148 i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Brynhildfeltet hvor Lundin Norway AS er operatør. 

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 23.05.2013