7/8-6 S

08.01.2013 Lotos EPN AS, operatør for utvinningstillatelse 498, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7/8-6 S. Brønnen er tørr.

Boringen fant sted 35 kilometer nordvest for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen kritt alder (Torformasjonen).

Brønnen påtraff 25 meter tykk reservoarbergart med dårligere reservoarkvalitet enn forventet i Torformasjonen.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 498. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Brønnen ble boret til et vertikalt av dyp av 3065 meter under havflaten og ble avsluttet i Torformasjonen i sen kritt. Havdypet er 82 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7/8-6 S ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 453 S i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 8/5-1 for Lundin Norway AS.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013