8/5-1

05.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 453 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 8/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 65 kilometer nordøst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes-formasjonen). Den påtraff Sandnesformasjonen, men reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet.   

Utvinningstillatelse 453 S ble tildelt i TFO 2007. Brønn 8/5-1 er den første letebrønnen som er boret i denne utvinningstillatelsen.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2405 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 72 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 8/5-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 495 like vest for tillatelse 453 S for å bore undersøkelsesbrønn 7/4-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 05.03.2013