8/5-1

05.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 453 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 8/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 65 kilometer nordøst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes-formasjonen). Den påtraff Sandnesformasjonen, men reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet.   

Utvinningstillatelse 453 S ble tildelt i TFO 2007. Brønn 8/5-1 er den første letebrønnen som er boret i denne utvinningstillatelsen.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2405 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 72 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 8/5-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 495 like vest for tillatelse 453 S for å bore undersøkelsesbrønn 7/4-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 05.03.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.