8/5-1

05.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 453 S, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 8/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 65 kilometer nordøst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Sandnes-formasjonen). Den påtraff Sandnesformasjonen, men reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet.   

Utvinningstillatelse 453 S ble tildelt i TFO 2007. Brønn 8/5-1 er den første letebrønnen som er boret i denne utvinningstillatelsen.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2405 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 72 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 8/5-1 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 495 like vest for tillatelse 453 S for å bore undersøkelsesbrønn 7/4-3 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 05.03.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.