16/1-18

12.05.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-18 på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

Feltet ble påvist i kritt, jura og trias reservoarbergarter høsten 2007. Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret 2,4 kilometer øst for hvor innretningen skal plasseres.

Hensikten med brønnen var å avgrense den sørøstlige delen av Edvard Griegfeltet for å kunne optimalisere dreneringsstrategien og for å plassere produksjonsbrønner best mulig i dette området. Brønn 16/1-18 påtraff en 62 meter brutto oljekolonne i øvre jura konglomeratisk sandstein, hvorav de øverste 43 meter har meget gode reservoaregenskaper og de nederste 19 meter har god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Fire formasjonstester ble gjennomført, en DST og tre mini-DST. Formasjonstesten (DST) ble utført i et 13 meter intervall i den nederste delen av oljekolonnen i reservoar av god kvalitet. Testen ga en maksimumsrate på 130 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning og viste gode strømningsegenskaper fra hele oljesonen.  Den beste formasjonstesten (mini-DST), fra den øverste sonen, viste meget gode strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnen vil være svært nyttige for planlegging av produksjonsbrønner i denne delen av feltet.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den sjette letebrønnen på Edvard Griegfeltet. Tillatelsen ble tildelt 17. desember 2004 (TFO 2004).

Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret til et vertikalt dyp på 2361 meter under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 109 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal til utvinningstillatelse 492 i Barentshavet for å bore avgrensningsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 («Gotha»), der Lundin er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 12.05.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.