16/1-18

12.05.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-18 på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

Feltet ble påvist i kritt, jura og trias reservoarbergarter høsten 2007. Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret 2,4 kilometer øst for hvor innretningen skal plasseres.

Hensikten med brønnen var å avgrense den sørøstlige delen av Edvard Griegfeltet for å kunne optimalisere dreneringsstrategien og for å plassere produksjonsbrønner best mulig i dette området. Brønn 16/1-18 påtraff en 62 meter brutto oljekolonne i øvre jura konglomeratisk sandstein, hvorav de øverste 43 meter har meget gode reservoaregenskaper og de nederste 19 meter har god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Fire formasjonstester ble gjennomført, en DST og tre mini-DST. Formasjonstesten (DST) ble utført i et 13 meter intervall i den nederste delen av oljekolonnen i reservoar av god kvalitet. Testen ga en maksimumsrate på 130 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning og viste gode strømningsegenskaper fra hele oljesonen.  Den beste formasjonstesten (mini-DST), fra den øverste sonen, viste meget gode strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnen vil være svært nyttige for planlegging av produksjonsbrønner i denne delen av feltet.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den sjette letebrønnen på Edvard Griegfeltet. Tillatelsen ble tildelt 17. desember 2004 (TFO 2004).

Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret til et vertikalt dyp på 2361 meter under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 109 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal til utvinningstillatelse 492 i Barentshavet for å bore avgrensningsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 («Gotha»), der Lundin er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 12.05.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.