16/1-18

12.05.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-18 på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

Feltet ble påvist i kritt, jura og trias reservoarbergarter høsten 2007. Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret 2,4 kilometer øst for hvor innretningen skal plasseres.

Hensikten med brønnen var å avgrense den sørøstlige delen av Edvard Griegfeltet for å kunne optimalisere dreneringsstrategien og for å plassere produksjonsbrønner best mulig i dette området. Brønn 16/1-18 påtraff en 62 meter brutto oljekolonne i øvre jura konglomeratisk sandstein, hvorav de øverste 43 meter har meget gode reservoaregenskaper og de nederste 19 meter har god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Fire formasjonstester ble gjennomført, en DST og tre mini-DST. Formasjonstesten (DST) ble utført i et 13 meter intervall i den nederste delen av oljekolonnen i reservoar av god kvalitet. Testen ga en maksimumsrate på 130 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning og viste gode strømningsegenskaper fra hele oljesonen.  Den beste formasjonstesten (mini-DST), fra den øverste sonen, viste meget gode strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnen vil være svært nyttige for planlegging av produksjonsbrønner i denne delen av feltet.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den sjette letebrønnen på Edvard Griegfeltet. Tillatelsen ble tildelt 17. desember 2004 (TFO 2004).

Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret til et vertikalt dyp på 2361 meter under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 109 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal til utvinningstillatelse 492 i Barentshavet for å bore avgrensningsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 («Gotha»), der Lundin er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 12.05.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.