16/1-18

12.05.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-18 på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

Feltet ble påvist i kritt, jura og trias reservoarbergarter høsten 2007. Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret 2,4 kilometer øst for hvor innretningen skal plasseres.

Hensikten med brønnen var å avgrense den sørøstlige delen av Edvard Griegfeltet for å kunne optimalisere dreneringsstrategien og for å plassere produksjonsbrønner best mulig i dette området. Brønn 16/1-18 påtraff en 62 meter brutto oljekolonne i øvre jura konglomeratisk sandstein, hvorav de øverste 43 meter har meget gode reservoaregenskaper og de nederste 19 meter har god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Fire formasjonstester ble gjennomført, en DST og tre mini-DST. Formasjonstesten (DST) ble utført i et 13 meter intervall i den nederste delen av oljekolonnen i reservoar av god kvalitet. Testen ga en maksimumsrate på 130 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning og viste gode strømningsegenskaper fra hele oljesonen.  Den beste formasjonstesten (mini-DST), fra den øverste sonen, viste meget gode strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnen vil være svært nyttige for planlegging av produksjonsbrønner i denne delen av feltet.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den sjette letebrønnen på Edvard Griegfeltet. Tillatelsen ble tildelt 17. desember 2004 (TFO 2004).

Avgrensningsbrønn 16/1-18 ble boret til et vertikalt dyp på 2361 meter under havflaten og avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 109 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Island Innovator, som nå skal til utvinningstillatelse 492 i Barentshavet for å bore avgrensningsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 («Gotha»), der Lundin er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 12.05.2014

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).