16/2-19 og 16/2-19 A

02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A ble boret 2,1 kilometer nord for brønnen 16/2-12 i den nordvestligste delen av Johan Sverdrup.

Hensikten med brønn 16/2-19 var å undersøke utstrekning, tykkelse og egenskaper til jura og øvre trias reservoarbergarter, samt olje/vann-kontakten i segmentet "Geitungen" på Johan Sverdrup. Brønnen påtraff seks meter oljekolonne i antatt nedre jura til øvre trias sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Det ble påtruffet en 12 meter øvre jura siltige sandsteiner uten reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten kom inn om lag som forventet.

Hensikten med brønn 16/2-19 A var å undersøke øvre jura reservoarbergarter og redusere usikkerheten i ressursestimatet for dette segmentet ved å plassere brønnen høyere oppe på strukturen, en kilometer sørvest for brønn 16/2-19. Brønnen påtraff en 13 meter brutto oljekolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav tre meter i sandsteiner av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere småskala formasjonstester ble gjennomført og den beste, utført i øvre jura sandsteiner i 16/2-19 A, viste gode strømningsegenskaper. I begge brønnene var det bevegelig olje i antatt eldre trias/perm karbonatholdige bergarter med dårlige strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnene vil bli inkorporert i arbeidet med Johan Sverdrup feltutvikling. 

Dette er den 14. og 15. letebrønnen i utvinningstillatelse 265 og den 10. og 11. som er boret på eller nær Johan Sverdrup i tillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 (NST 2000).

16/2-19 og 16/2-19 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2024 og 1971 meter under havflaten, den siste med et målt dyp på 2348 meter. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 116 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore grunn brønn 16/2-U-7 i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 02.05.2014