16/2-19 og 16/2-19 A

02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A ble boret 2,1 kilometer nord for brønnen 16/2-12 i den nordvestligste delen av Johan Sverdrup.

Hensikten med brønn 16/2-19 var å undersøke utstrekning, tykkelse og egenskaper til jura og øvre trias reservoarbergarter, samt olje/vann-kontakten i segmentet "Geitungen" på Johan Sverdrup. Brønnen påtraff seks meter oljekolonne i antatt nedre jura til øvre trias sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Det ble påtruffet en 12 meter øvre jura siltige sandsteiner uten reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten kom inn om lag som forventet.

Hensikten med brønn 16/2-19 A var å undersøke øvre jura reservoarbergarter og redusere usikkerheten i ressursestimatet for dette segmentet ved å plassere brønnen høyere oppe på strukturen, en kilometer sørvest for brønn 16/2-19. Brønnen påtraff en 13 meter brutto oljekolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav tre meter i sandsteiner av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere småskala formasjonstester ble gjennomført og den beste, utført i øvre jura sandsteiner i 16/2-19 A, viste gode strømningsegenskaper. I begge brønnene var det bevegelig olje i antatt eldre trias/perm karbonatholdige bergarter med dårlige strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnene vil bli inkorporert i arbeidet med Johan Sverdrup feltutvikling. 

Dette er den 14. og 15. letebrønnen i utvinningstillatelse 265 og den 10. og 11. som er boret på eller nær Johan Sverdrup i tillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 (NST 2000).

16/2-19 og 16/2-19 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2024 og 1971 meter under havflaten, den siste med et målt dyp på 2348 meter. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 116 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore grunn brønn 16/2-U-7 i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 02.05.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.