16/2-19 og 16/2-19 A

02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A ble boret 2,1 kilometer nord for brønnen 16/2-12 i den nordvestligste delen av Johan Sverdrup.

Hensikten med brønn 16/2-19 var å undersøke utstrekning, tykkelse og egenskaper til jura og øvre trias reservoarbergarter, samt olje/vann-kontakten i segmentet "Geitungen" på Johan Sverdrup. Brønnen påtraff seks meter oljekolonne i antatt nedre jura til øvre trias sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Det ble påtruffet en 12 meter øvre jura siltige sandsteiner uten reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten kom inn om lag som forventet.

Hensikten med brønn 16/2-19 A var å undersøke øvre jura reservoarbergarter og redusere usikkerheten i ressursestimatet for dette segmentet ved å plassere brønnen høyere oppe på strukturen, en kilometer sørvest for brønn 16/2-19. Brønnen påtraff en 13 meter brutto oljekolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav tre meter i sandsteiner av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere småskala formasjonstester ble gjennomført og den beste, utført i øvre jura sandsteiner i 16/2-19 A, viste gode strømningsegenskaper. I begge brønnene var det bevegelig olje i antatt eldre trias/perm karbonatholdige bergarter med dårlige strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnene vil bli inkorporert i arbeidet med Johan Sverdrup feltutvikling. 

Dette er den 14. og 15. letebrønnen i utvinningstillatelse 265 og den 10. og 11. som er boret på eller nær Johan Sverdrup i tillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 (NST 2000).

16/2-19 og 16/2-19 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2024 og 1971 meter under havflaten, den siste med et målt dyp på 2348 meter. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 116 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore grunn brønn 16/2-U-7 i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 02.05.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).