16/2-19 og 16/2-19 A

02.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19 A ble boret 2,1 kilometer nord for brønnen 16/2-12 i den nordvestligste delen av Johan Sverdrup.

Hensikten med brønn 16/2-19 var å undersøke utstrekning, tykkelse og egenskaper til jura og øvre trias reservoarbergarter, samt olje/vann-kontakten i segmentet "Geitungen" på Johan Sverdrup. Brønnen påtraff seks meter oljekolonne i antatt nedre jura til øvre trias sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Det ble påtruffet en 12 meter øvre jura siltige sandsteiner uten reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten kom inn om lag som forventet.

Hensikten med brønn 16/2-19 A var å undersøke øvre jura reservoarbergarter og redusere usikkerheten i ressursestimatet for dette segmentet ved å plassere brønnen høyere oppe på strukturen, en kilometer sørvest for brønn 16/2-19. Brønnen påtraff en 13 meter brutto oljekolonne i øvre jura reservoarbergarter, hvorav tre meter i sandsteiner av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Flere småskala formasjonstester ble gjennomført og den beste, utført i øvre jura sandsteiner i 16/2-19 A, viste gode strømningsegenskaper. I begge brønnene var det bevegelig olje i antatt eldre trias/perm karbonatholdige bergarter med dårlige strømningsegenskaper. Resultatene fra brønnene vil bli inkorporert i arbeidet med Johan Sverdrup feltutvikling. 

Dette er den 14. og 15. letebrønnen i utvinningstillatelse 265 og den 10. og 11. som er boret på eller nær Johan Sverdrup i tillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 (NST 2000).

16/2-19 og 16/2-19 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2024 og 1971 meter under havflaten, den siste med et målt dyp på 2348 meter. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 116 meter. Brønnene vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore grunn brønn 16/2-U-7 i samme utvinningstillatelse, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 02.05.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.