16/2-20 S og 16/2-20 A

11.02.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 3,2 kilometer nordvest for avgrensningsbrønn 16/2-9 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/2-20 S var å påvise petroleum i øvre/midtre jura reservoarbergarter i et separat prospekt, samt verifisere eventuell kommunikasjon med 16/2-6 Johan Sverdrup. Brønnen påtraff om lag 21 meter mektig nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag ti meter sandstein med god reservoarkvalitet påtruffet. Begge reservoarene har spor av olje, men er vannbærende og har noe lavere reservoartrykk enn oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Målet med brønn 16/2-20 A var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter høyere oppe og om lag 770 meter lengre vest på prospektet. Brønnen påtraff om lag 19 meter tykk nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag åtte meter sandstein med moderat reservoarkvalitet påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene. Begge brønnene er klassifisert som tørre.

Brønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A er andre og tredje undersøkelsesbrønn boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 (TFO 2008).

Brønnene ble boret til henholdsvis 2068 og 2028 meter vertikalt dyp og henholdsvis 2150 og 2215 meter målt dyp under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 110 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-18 på Edvard Griegfeltet i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.02.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.