16/2-20 S og 16/2-20 A

11.02.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 3,2 kilometer nordvest for avgrensningsbrønn 16/2-9 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/2-20 S var å påvise petroleum i øvre/midtre jura reservoarbergarter i et separat prospekt, samt verifisere eventuell kommunikasjon med 16/2-6 Johan Sverdrup. Brønnen påtraff om lag 21 meter mektig nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag ti meter sandstein med god reservoarkvalitet påtruffet. Begge reservoarene har spor av olje, men er vannbærende og har noe lavere reservoartrykk enn oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Målet med brønn 16/2-20 A var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter høyere oppe og om lag 770 meter lengre vest på prospektet. Brønnen påtraff om lag 19 meter tykk nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag åtte meter sandstein med moderat reservoarkvalitet påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene. Begge brønnene er klassifisert som tørre.

Brønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A er andre og tredje undersøkelsesbrønn boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 (TFO 2008).

Brønnene ble boret til henholdsvis 2068 og 2028 meter vertikalt dyp og henholdsvis 2150 og 2215 meter målt dyp under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 110 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-18 på Edvard Griegfeltet i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.02.2014