16/2-20 S og 16/2-20 A

11.02.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 3,2 kilometer nordvest for avgrensningsbrønn 16/2-9 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/2-20 S var å påvise petroleum i øvre/midtre jura reservoarbergarter i et separat prospekt, samt verifisere eventuell kommunikasjon med 16/2-6 Johan Sverdrup. Brønnen påtraff om lag 21 meter mektig nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag ti meter sandstein med god reservoarkvalitet påtruffet. Begge reservoarene har spor av olje, men er vannbærende og har noe lavere reservoartrykk enn oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Målet med brønn 16/2-20 A var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter høyere oppe og om lag 770 meter lengre vest på prospektet. Brønnen påtraff om lag 19 meter tykk nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag åtte meter sandstein med moderat reservoarkvalitet påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene. Begge brønnene er klassifisert som tørre.

Brønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A er andre og tredje undersøkelsesbrønn boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 (TFO 2008).

Brønnene ble boret til henholdsvis 2068 og 2028 meter vertikalt dyp og henholdsvis 2150 og 2215 meter målt dyp under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 110 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-18 på Edvard Griegfeltet i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.02.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).