16/2-20 S og 16/2-20 A

11.02.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A. Brønnene er tørre.

Brønnene er boret om lag 3,2 kilometer nordvest for avgrensningsbrønn 16/2-9 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønn 16/2-20 S var å påvise petroleum i øvre/midtre jura reservoarbergarter i et separat prospekt, samt verifisere eventuell kommunikasjon med 16/2-6 Johan Sverdrup. Brønnen påtraff om lag 21 meter mektig nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag ti meter sandstein med god reservoarkvalitet påtruffet. Begge reservoarene har spor av olje, men er vannbærende og har noe lavere reservoartrykk enn oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Målet med brønn 16/2-20 A var å påvise olje i øvre jura reservoarbergarter høyere oppe og om lag 770 meter lengre vest på prospektet. Brønnen påtraff om lag 19 meter tykk nedre kritt/øvre jura sandstein med dårlig reservoarkvalitet. I midtre/nedre jura ble til sammen om lag åtte meter sandstein med moderat reservoarkvalitet påtruffet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnene. Begge brønnene er klassifisert som tørre.

Brønnene 16/2-20 S og 16/2-20 A er andre og tredje undersøkelsesbrønn boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 (TFO 2008).

Brønnene ble boret til henholdsvis 2068 og 2028 meter vertikalt dyp og henholdsvis 2150 og 2215 meter målt dyp under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i grunnfjell. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 110 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-18 på Edvard Griegfeltet i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 11.02.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.