16/3-8 S

27.03.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/3-8 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter innenfor utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret 3,8 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og 2,8 kilometer vest for avgrensningsbrønnen 16/3-4.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoar- og strømningsegenskapene til karbonatbergarter i øvre perm (Zechsteingruppen) og bestemme tilstedeværelse, tykkelse og reservoarkvalitet til reservoarbergarten i øvre jura. Informasjon fra brønnen er viktig for å optimalisere dreneringsstrategien i denne delen av 16/2-6 Johan Sverdrup.

Brønn 16/3-8 S påtraff en brutto oljekolonne på 54 meter, hvorav 13 meter i øvre jura sandsteiner av meget god reservoarkvalitet, og om lag 30 meter i Zechsteingruppens karbonatbergarter med variable reservoaregenskaper. Kalksteinen i øvre del (23 meter) har dårlig reservoarkvalitet, mens reservoarkvalitet i den nedre, dolomittiske delen (7 meter) varierer fra dårlig til god. Total mektighet på Zechsteingruppen er på 67 meter. Reservoarsandsteinen i øvre jura er tykkere og kom inn noe grunnere enn forventet. Trykkdata og oljeprøve indikerer kommunikasjon mellom sandsteinene i øvre jura og karbonatbergartene i Zechsteingruppen.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest ble gjennomført i øvre jura sandintervall. Denne ga en maksimumsrate på om lag 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper og indikerte ingen barrierer innenfor en radius på 3 til 4 kilometer.

Brønn 16/3-8 S er den 20. letebrønnen boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 2010 meter under havflaten og avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 484 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-16, der Noreco Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 27.03.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S