16/3-8 S

27.03.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/3-8 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter innenfor utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret 3,8 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og 2,8 kilometer vest for avgrensningsbrønnen 16/3-4.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoar- og strømningsegenskapene til karbonatbergarter i øvre perm (Zechsteingruppen) og bestemme tilstedeværelse, tykkelse og reservoarkvalitet til reservoarbergarten i øvre jura. Informasjon fra brønnen er viktig for å optimalisere dreneringsstrategien i denne delen av 16/2-6 Johan Sverdrup.

Brønn 16/3-8 S påtraff en brutto oljekolonne på 54 meter, hvorav 13 meter i øvre jura sandsteiner av meget god reservoarkvalitet, og om lag 30 meter i Zechsteingruppens karbonatbergarter med variable reservoaregenskaper. Kalksteinen i øvre del (23 meter) har dårlig reservoarkvalitet, mens reservoarkvalitet i den nedre, dolomittiske delen (7 meter) varierer fra dårlig til god. Total mektighet på Zechsteingruppen er på 67 meter. Reservoarsandsteinen i øvre jura er tykkere og kom inn noe grunnere enn forventet. Trykkdata og oljeprøve indikerer kommunikasjon mellom sandsteinene i øvre jura og karbonatbergartene i Zechsteingruppen.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest ble gjennomført i øvre jura sandintervall. Denne ga en maksimumsrate på om lag 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper og indikerte ingen barrierer innenfor en radius på 3 til 4 kilometer.

Brønn 16/3-8 S er den 20. letebrønnen boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 2010 meter under havflaten og avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 484 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-16, der Noreco Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 27.03.2014

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.