16/3-8 S

27.03.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/3-8 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter innenfor utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret 3,8 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og 2,8 kilometer vest for avgrensningsbrønnen 16/3-4.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoar- og strømningsegenskapene til karbonatbergarter i øvre perm (Zechsteingruppen) og bestemme tilstedeværelse, tykkelse og reservoarkvalitet til reservoarbergarten i øvre jura. Informasjon fra brønnen er viktig for å optimalisere dreneringsstrategien i denne delen av 16/2-6 Johan Sverdrup.

Brønn 16/3-8 S påtraff en brutto oljekolonne på 54 meter, hvorav 13 meter i øvre jura sandsteiner av meget god reservoarkvalitet, og om lag 30 meter i Zechsteingruppens karbonatbergarter med variable reservoaregenskaper. Kalksteinen i øvre del (23 meter) har dårlig reservoarkvalitet, mens reservoarkvalitet i den nedre, dolomittiske delen (7 meter) varierer fra dårlig til god. Total mektighet på Zechsteingruppen er på 67 meter. Reservoarsandsteinen i øvre jura er tykkere og kom inn noe grunnere enn forventet. Trykkdata og oljeprøve indikerer kommunikasjon mellom sandsteinene i øvre jura og karbonatbergartene i Zechsteingruppen.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest ble gjennomført i øvre jura sandintervall. Denne ga en maksimumsrate på om lag 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper og indikerte ingen barrierer innenfor en radius på 3 til 4 kilometer.

Brønn 16/3-8 S er den 20. letebrønnen boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 2010 meter under havflaten og avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 484 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-16, der Noreco Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 27.03.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.