16/3-8 S

27.03.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/3-8 S på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter innenfor utvinningstillatelse 501 sommeren 2010. Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret 3,8 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og 2,8 kilometer vest for avgrensningsbrønnen 16/3-4.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoar- og strømningsegenskapene til karbonatbergarter i øvre perm (Zechsteingruppen) og bestemme tilstedeværelse, tykkelse og reservoarkvalitet til reservoarbergarten i øvre jura. Informasjon fra brønnen er viktig for å optimalisere dreneringsstrategien i denne delen av 16/2-6 Johan Sverdrup.

Brønn 16/3-8 S påtraff en brutto oljekolonne på 54 meter, hvorav 13 meter i øvre jura sandsteiner av meget god reservoarkvalitet, og om lag 30 meter i Zechsteingruppens karbonatbergarter med variable reservoaregenskaper. Kalksteinen i øvre del (23 meter) har dårlig reservoarkvalitet, mens reservoarkvalitet i den nedre, dolomittiske delen (7 meter) varierer fra dårlig til god. Total mektighet på Zechsteingruppen er på 67 meter. Reservoarsandsteinen i øvre jura er tykkere og kom inn noe grunnere enn forventet. Trykkdata og oljeprøve indikerer kommunikasjon mellom sandsteinene i øvre jura og karbonatbergartene i Zechsteingruppen.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest ble gjennomført i øvre jura sandintervall. Denne ga en maksimumsrate på om lag 800 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning. Testen viste meget gode strømningsegenskaper og indikerte ingen barrierer innenfor en radius på 3 til 4 kilometer.

Brønn 16/3-8 S er den 20. letebrønnen boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 2010 meter under havflaten og avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 484 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6608/10-16, der Noreco Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 27.03.2014

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.