16/4-8 S

29.08.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

Funnet 16/4-6 S ble påvist våren 2013 i jura/trias reservoarbergarter om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i midtre Nordsjøen. Det ble avgrenset mot sørøst med den tørre brønnen 16/5-5 i utvinningstillatelse 410 høsten 2013. 16/4-8 S, som andre avgrensningsbrønn på funnet, ble boret 3,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/4-6 S. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 16/4-6 S med hensyn på utbredelse og reservoaregenskaper.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 30 meter under en meget tynn gassone i jura/trias reservoarbergarter, hvorav om lag 15 meter med gode egenskaper. Reservoarbergartene, inklusiv vannsonen, består av 500 meter tykke sandsteiner over 200 meter tykke konglomeratiske bergarter. Trykkdata viser manglende trykk-kommunikasjon mellom 16/4-8 S og funnbrønnen 16/4-6 S.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført og den viste dårlige produksjonsegenskaper. Maksimums produksjonsrate var på 75 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 4 og 11 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere ytterligere avgrensning av funnet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-8 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2645 og 2675 meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias eller eldre bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til nordlige Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/12-10 S i utvinningstillatelse 631, der Lundin Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 29.08.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.