16/4-8 S

29.08.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

Funnet 16/4-6 S ble påvist våren 2013 i jura/trias reservoarbergarter om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i midtre Nordsjøen. Det ble avgrenset mot sørøst med den tørre brønnen 16/5-5 i utvinningstillatelse 410 høsten 2013. 16/4-8 S, som andre avgrensningsbrønn på funnet, ble boret 3,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/4-6 S. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 16/4-6 S med hensyn på utbredelse og reservoaregenskaper.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 30 meter under en meget tynn gassone i jura/trias reservoarbergarter, hvorav om lag 15 meter med gode egenskaper. Reservoarbergartene, inklusiv vannsonen, består av 500 meter tykke sandsteiner over 200 meter tykke konglomeratiske bergarter. Trykkdata viser manglende trykk-kommunikasjon mellom 16/4-8 S og funnbrønnen 16/4-6 S.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført og den viste dårlige produksjonsegenskaper. Maksimums produksjonsrate var på 75 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 4 og 11 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere ytterligere avgrensning av funnet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-8 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2645 og 2675 meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias eller eldre bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til nordlige Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/12-10 S i utvinningstillatelse 631, der Lundin Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 29.08.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.