16/4-8 S

29.08.2014 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

Funnet 16/4-6 S ble påvist våren 2013 i jura/trias reservoarbergarter om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i midtre Nordsjøen. Det ble avgrenset mot sørøst med den tørre brønnen 16/5-5 i utvinningstillatelse 410 høsten 2013. 16/4-8 S, som andre avgrensningsbrønn på funnet, ble boret 3,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/4-6 S. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 16/4-6 S med hensyn på utbredelse og reservoaregenskaper.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 30 meter under en meget tynn gassone i jura/trias reservoarbergarter, hvorav om lag 15 meter med gode egenskaper. Reservoarbergartene, inklusiv vannsonen, består av 500 meter tykke sandsteiner over 200 meter tykke konglomeratiske bergarter. Trykkdata viser manglende trykk-kommunikasjon mellom 16/4-8 S og funnbrønnen 16/4-6 S.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En formasjonstest er gjennomført og den viste dårlige produksjonsegenskaper. Maksimums produksjonsrate var på 75 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 4 og 11 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere ytterligere avgrensning av funnet.

Dette er den tredje letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-8 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2645 og 2675 meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias eller eldre bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til nordlige Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 33/12-10 S i utvinningstillatelse 631, der Lundin Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 29.08.2014

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.