25/5-9

21.02.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 102 F, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/5-9.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer øst for Heimdalfeltet i den midtre delen av Nordsjøen, og om lag 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Hensikten med brønn 25/5-9 var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen). Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 21 meter i Heimdalformasjonen, hvorav 19 meter med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med tanke på en videre oppfølging.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Prøvetakning og trykkmåling indikerer, som forventet, meget gode produksjonsegenskaper.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102 F. Tillatelsen, som nylig ble fradelt utvinningstillatelse 102 D, ble tildelt 10. oktober 2013.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2240 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen. Havdypet er 121 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/5-9 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal til utvinningstillatelse 420 i nordlige Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 35/9-11 S, der RWE Dea Norge AS er operatør.


Rettighetshaverne i PL 102 F er:

  • Total E&P Norge AS 40% AS (operatør)
  • Petoro AS 30%,
  • Det norske oljeselskap ASA 10%,
  • Lotos Exploration and Production Norge AS 10%
  • Ithaca Petroleum Norge AS 10%


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 21.02.2014