25/8-18 S

21.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.

Funnet 25/8-4 ble påvist i 1992 av Norsk Hydro Produksjon AS. Reservoaret er i Heimdalformasjonen av paleocen alder.

Funnet er om lag åtte kilometer nordøst for Granefeltet i midtre del av Nordsjøen, og størrelsen ble opprinnelig beregnet til om lag en million standard kubikkmeter (Sm 3) utvinnbar olje. Avgrensningsbrønn 25/8-18 S er boret 0,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 25/8-4 og om lag 180 kilometer vest av Stavanger.

Primært og sekundært letemål for 25/8-18 S var å bekrefte oljevolumer, produserbarheten og dessuten å undersøke funnet høyere opp på strukturen i paleocene reservoarbergarter (i henholdsvis Heimdalformasjonen og intra Balderformasjonen sandstein). 25/8-18 S påtraff en oljekolonne på om lag 25 meter i Heimdalformasjonen med svært gode reservoaregenskaper. Heimdalformasjonen er i alt 55 meter tykk. I tillegg ble det påtruffet gass i en tynn sandstein i Balderformasjonen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 5 og 12 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere ulike utbyggingsalternativer sammen med andre funn i området.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 14. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 169. Brønn 25/8-18 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1863 og 1867 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Havdypet er 129 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal foreta en permanent plugging av tidligere funnbrønn 25/11-16 (Svalin) i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.10.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.