25/8-18 S

21.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.

Funnet 25/8-4 ble påvist i 1992 av Norsk Hydro Produksjon AS. Reservoaret er i Heimdalformasjonen av paleocen alder.

Funnet er om lag åtte kilometer nordøst for Granefeltet i midtre del av Nordsjøen, og størrelsen ble opprinnelig beregnet til om lag en million standard kubikkmeter (Sm 3) utvinnbar olje. Avgrensningsbrønn 25/8-18 S er boret 0,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 25/8-4 og om lag 180 kilometer vest av Stavanger.

Primært og sekundært letemål for 25/8-18 S var å bekrefte oljevolumer, produserbarheten og dessuten å undersøke funnet høyere opp på strukturen i paleocene reservoarbergarter (i henholdsvis Heimdalformasjonen og intra Balderformasjonen sandstein). 25/8-18 S påtraff en oljekolonne på om lag 25 meter i Heimdalformasjonen med svært gode reservoaregenskaper. Heimdalformasjonen er i alt 55 meter tykk. I tillegg ble det påtruffet gass i en tynn sandstein i Balderformasjonen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 5 og 12 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere ulike utbyggingsalternativer sammen med andre funn i området.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 14. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 169. Brønn 25/8-18 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1863 og 1867 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Havdypet er 129 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal foreta en permanent plugging av tidligere funnbrønn 25/11-16 (Svalin) i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.10.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.