25/8-18 S

21.10.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.

Funnet 25/8-4 ble påvist i 1992 av Norsk Hydro Produksjon AS. Reservoaret er i Heimdalformasjonen av paleocen alder.

Funnet er om lag åtte kilometer nordøst for Granefeltet i midtre del av Nordsjøen, og størrelsen ble opprinnelig beregnet til om lag en million standard kubikkmeter (Sm 3) utvinnbar olje. Avgrensningsbrønn 25/8-18 S er boret 0,9 kilometer sørøst for funnbrønnen 25/8-4 og om lag 180 kilometer vest av Stavanger.

Primært og sekundært letemål for 25/8-18 S var å bekrefte oljevolumer, produserbarheten og dessuten å undersøke funnet høyere opp på strukturen i paleocene reservoarbergarter (i henholdsvis Heimdalformasjonen og intra Balderformasjonen sandstein). 25/8-18 S påtraff en oljekolonne på om lag 25 meter i Heimdalformasjonen med svært gode reservoaregenskaper. Heimdalformasjonen er i alt 55 meter tykk. I tillegg ble det påtruffet gass i en tynn sandstein i Balderformasjonen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er nå på mellom 5 og 12 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere ulike utbyggingsalternativer sammen med andre funn i området.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 14. letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 169. Brønn 25/8-18 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 1863 og 1867 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Havdypet er 129 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader, som nå skal foreta en permanent plugging av tidligere funnbrønn 25/11-16 (Svalin) i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.10.2014