25/9-4

21.02.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 628, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/9-4.

Brønnen ble boret om lag 25 kilometer øst for Jotunfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og om lag 138 kilometer vest for Haugesund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midte jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonen). Brønnen påtraff en om lag 19 meter tykk Huginformasjon, hvorav ca 15 meter med relativt gode reservoaregenskaper, og en om lag 31 meter tykk Sleipnerformasjon med relativt dårlige reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 628. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2397 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 116 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/9-4 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i utvinningstillatelse 265 i den midtre delen Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/2-19, hvor Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.02.2014