25/9-4

21.02.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 628, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/9-4.

Brønnen ble boret om lag 25 kilometer øst for Jotunfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og om lag 138 kilometer vest for Haugesund.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midte jura reservoarbergarter (Hugin- og Sleipnerformasjonen). Brønnen påtraff en om lag 19 meter tykk Huginformasjon, hvorav ca 15 meter med relativt gode reservoaregenskaper, og en om lag 31 meter tykk Sleipnerformasjon med relativt dårlige reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 628. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2397 meter under havflaten, og ble avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Havdypet er 116 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/9-4 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i utvinningstillatelse 265 i den midtre delen Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/2-19, hvor Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.02.2014

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.