30/11-10

22.12.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-10. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret like nord for gass/olje/kondensat-funnet 30/11-8 S som ble gjort i 2011, og om lag 25 kilometer sørvest av Oseberg Sørfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonene). Brønn 30/11-10 påtraff en oljekolonne på totalt 80 meter i øvre til midtre Tarbertformasjonen og 20 meter i Etiveformasjonen, begge hovedsakelig med dårlig reservoaregenskaper. I Nessformasjonen var det bevegelig olje i reservorbergarter av god kvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med utviklingen av andre funn i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

Brønn 30/11-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4054 meter under havflaten, og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura. Havdypet er 105 meter.

Brønn 30/11-10 er boret med boreinnretningen Transocean Leader, som etter avslutning av brønnen skal bore sidestegsbrønnen 30/11-10 A.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.12.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.