30/11-10

22.12.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 30/11-10. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret like nord for gass/olje/kondensat-funnet 30/11-8 S som ble gjort i 2011, og om lag 25 kilometer sørvest av Oseberg Sørfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonene). Brønn 30/11-10 påtraff en oljekolonne på totalt 80 meter i øvre til midtre Tarbertformasjonen og 20 meter i Etiveformasjonen, begge hovedsakelig med dårlig reservoaregenskaper. I Nessformasjonen var det bevegelig olje i reservorbergarter av god kvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med utviklingen av andre funn i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

Brønn 30/11-10 ble boret til et vertikalt dyp på 4054 meter under havflaten, og avsluttet i Dunlingruppen i nedre jura. Havdypet er 105 meter.

Brønn 30/11-10 er boret med boreinnretningen Transocean Leader, som etter avslutning av brønnen skal bore sidestegsbrønnen 30/11-10 A.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg
, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.12.2014