30/11-9 S og 30/11-9 A

02.01.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A.

Brønnen er boret om lag 13 kilometer sørøst for 30/11-8 S funnet og om lag 35 km sør for Oseberg Sør installasjonen i Nordsjøen.  

Primær letemål med brønn 30/11-9 S var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (nedre del av Heather- og Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura reservoarbergarter (Ness- og Etiveformasjonen).

Brønnen påtraff gass i en 90 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og i øvre til midtre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet. Nessformasjonen var vannførende og Etiveformasjonen, som ligger under Nessformasjonen, ble derfor ikke undersøkt.

Primært letemål med brønn 30/11-9 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ness- og Etiveformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en 40 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og øvre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet. Nessformasjonen var vannførende og Etiveformasjonen, som ligger under Nessformasjonen, ble derfor ikke undersøkt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er mellom 3 og 7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 272 vil vurdere funnene sammen med andre funn i utvinningstillatelsen.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3637 og 3646 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Brønnene er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 272. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2001 (NST2001) i 2002.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 628 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/9-4 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 02.01.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.