30/11-9 S og 30/11-9 A

02.01.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A.

Brønnen er boret om lag 13 kilometer sørøst for 30/11-8 S funnet og om lag 35 km sør for Oseberg Sør installasjonen i Nordsjøen.  

Primær letemål med brønn 30/11-9 S var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (nedre del av Heather- og Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura reservoarbergarter (Ness- og Etiveformasjonen).

Brønnen påtraff gass i en 90 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og i øvre til midtre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet. Nessformasjonen var vannførende og Etiveformasjonen, som ligger under Nessformasjonen, ble derfor ikke undersøkt.

Primært letemål med brønn 30/11-9 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ness- og Etiveformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en 40 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og øvre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet. Nessformasjonen var vannførende og Etiveformasjonen, som ligger under Nessformasjonen, ble derfor ikke undersøkt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er mellom 3 og 7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 272 vil vurdere funnene sammen med andre funn i utvinningstillatelsen.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3637 og 3646 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Brønnene er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 272. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2001 (NST2001) i 2002.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 628 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/9-4 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 02.01.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.