31/10-1

22.07.2014 Tullow Oil Norge, AS, operatør for utvinningstillatelse 507, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/10-1. Brønnen er tørr.  

Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørøst for Osebergfeltet i Nordsjøen.

 Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av paleocen alder (Hermodformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tyformasjon, også dette av paleocen alder.

Brønnen påtraff Hermodformasjonen med reservoarbergarter av god kvalitet, men de var vannførende. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i Tyformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

 Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 507. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2357 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av senkritt alder (Shetlandgruppen).

Havdypet er 121 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/10-1 ble boret av Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 553 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/7-36 S der Det norske oljeselskapet ASA er operatør.

 

Oppdatert: 24.07.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).