31/10-1

22.07.2014 Tullow Oil Norge, AS, operatør for utvinningstillatelse 507, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/10-1. Brønnen er tørr.  

Brønnen er boret om lag 35 kilometer sørøst for Osebergfeltet i Nordsjøen.

 Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av paleocen alder (Hermodformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Tyformasjon, også dette av paleocen alder.

Brønnen påtraff Hermodformasjonen med reservoarbergarter av god kvalitet, men de var vannførende. Det ble ikke påtruffet reservoarbergarter i Tyformasjonen. Brønnen klassifiseres som tørr.

 Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 507. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2357 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av senkritt alder (Shetlandgruppen).

Havdypet er 121 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/10-1 ble boret av Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 553 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/7-36 S der Det norske oljeselskapet ASA er operatør.

 

Oppdatert: 24.07.2014