31/2-21 S

27.05.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 550, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/2-21 S. Brønnen er boret om lag 12 kilometer nordvest for Troll C plattformen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupneformasjon). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter (Sognefjord-, Fensfjord-, Krossfjordformasjon og Brent gruppen).

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter i Draupneformasjon. I sekundært mål ble det påtruffet reservoarbergarter i Sognefjord-, Fensfjord-, Krossfjordformasjon og Brentgruppen. Reservoarene er av god kvalitet, men de er vannfylt. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 550. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3217 meter under havflaten og ble avsluttet i undre jura reservoarbergarter (Cookformasjon). Havdypet er 348 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/2-21 S ble boret av Borgland Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 558 i Norskehavet for å bore undersøkelsebrønn 6507/5-7 der E.ON E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

 

Oppdatert: 27.05.2014