31/3-4

03.01.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 551, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 31/3-4. Brønnen var tørr.

Brønnen er boret om lag ti kilometer nord for Troll C-innretningen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av paleocen alder (Listaformasjonen) og mellom-/senjura alder (Krossfjord- og Fensfjordformasjonene og Brentgruppen).

I både primært og sekundære letemål påtraff brønnen reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 551. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2082 meter under havflaten og ble avsluttet i Brentgruppen av mellomjura alder.

Havdypet er 348 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/3-4 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 659 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7222/11-2 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 03.01.2014

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.