31/3-4

03.01.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 551, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 31/3-4. Brønnen var tørr.

Brønnen er boret om lag ti kilometer nord for Troll C-innretningen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av paleocen alder (Listaformasjonen) og mellom-/senjura alder (Krossfjord- og Fensfjordformasjonene og Brentgruppen).

I både primært og sekundære letemål påtraff brønnen reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 551. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2082 meter under havflaten og ble avsluttet i Brentgruppen av mellomjura alder.

Havdypet er 348 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/3-4 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 659 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7222/11-2 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 03.01.2014