31/3-4

03.01.2014 Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 551, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 31/3-4. Brønnen var tørr.

Brønnen er boret om lag ti kilometer nord for Troll C-innretningen i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av paleocen alder (Listaformasjonen) og mellom-/senjura alder (Krossfjord- og Fensfjordformasjonene og Brentgruppen).

I både primært og sekundære letemål påtraff brønnen reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 551. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2082 meter under havflaten og ble avsluttet i Brentgruppen av mellomjura alder.

Havdypet er 348 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 31/3-4 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents som nå skal til utvinningstillatelse 659 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7222/11-2 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 03.01.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.