33/12-10 S

17.10.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 631, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 33/12-10 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 150 kilometer vest for Florø, mellom Statfjord- og Gullfaksfeltene i nordlige Nordsjøen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av henholdsvis seinjura alder (intra Draupneformasjonen sandstein) og eocen alder (Hordalandgruppen).

Brønn 33/12-10 S påtraff ikke reservoar i Draupneformasjonen. I Hordalandgruppen påtraff brønnen om lag 35 meter med reservoarsandstein av meget god kvalitet. Ingen av reservoarene har spor av petroleum. Brønnen er tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 631, som ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et målt dyp på 3072 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heatherformasjonen av seinjura alder.

Havdypet er 140 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/12-10 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6405/12-1 i utvinningstillatelse 584, med Lundin Norway AS som operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 17.10.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.