33/12-10 S

17.10.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 631, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 33/12-10 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 150 kilometer vest for Florø, mellom Statfjord- og Gullfaksfeltene i nordlige Nordsjøen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av henholdsvis seinjura alder (intra Draupneformasjonen sandstein) og eocen alder (Hordalandgruppen).

Brønn 33/12-10 S påtraff ikke reservoar i Draupneformasjonen. I Hordalandgruppen påtraff brønnen om lag 35 meter med reservoarsandstein av meget god kvalitet. Ingen av reservoarene har spor av petroleum. Brønnen er tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 631, som ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et målt dyp på 3072 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heatherformasjonen av seinjura alder.

Havdypet er 140 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 33/12-10 S ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6405/12-1 i utvinningstillatelse 584, med Lundin Norway AS som operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 17.10.2014