33/2-1

23.12.2014 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 555, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/2-1.

Brønnen er boret om lag 200 kilometer nordvest av Florø og om lag 65 kilometer nordvest av Snorrefeltet i nordlige Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av jura alder («intra Draupne  sandstein»). Sekundært letemål var å påvise petroleum i sandstein av eocen alder.

Primært og sekundært letemål var ikke tilstede. Brønnen påtraff 2-3 meter med sand av jura alder med dårlige reservoaregenskaper, men med spor av petroleum.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 555, som ble tildelt i TFO2009.

Brønn 33/2-1 ble boret til et vertikalt dyp av 4433 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Statfjordgruppen av tidligjura alder.

Havdypet er 381 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6406/2-8, operert av Wintershall Norge AS.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 23.12.2014