34/10-54 S og 34/10-54 A

11.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit (lenke til ODs faktaside), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A.

Brønnene er boret om lag 6 kilometer nord for Valemonfeltet i den nordlige del av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i en separat forkastningsblokk i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

Brønn 34/10-54 S påtraff en 74 meter brutto gasskolonne i Tarbert-, og i øvre Nessformasjonen i midtre jura, hvorav 20 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I midtre og nedre Nessformasjonen ble det påtruffet en 45 meter oljekolonne, hvorav 16 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. I Etiveformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet 7 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet, men disse er vannførende. I umiddelbart underliggende reservoarbergarter, i Rannochformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet en 38 meter kondensatkolonne i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I tillegg ble det påtruffet kondensat i midtre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cookformasjonen.

Brønn 34/10-54 A påtraff en om lag 100 meter brutto gasskolonne i sand av uspesifisert jura alder og i Brentgruppen, hvorav 40 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I Nansenformasjonen i nedre jura ble det påtruffet en 38 meter gasskolonne, hvorav 32 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I Eirikssonformasjonen i nedre jura, ble det påtruffet en 77 meter gasskolonne, hvorav 31 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Petroleum ble også påtruffet i midtre jura og nedre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cook- og Raudeformasjonen, men det er foreløpig uavklart om det er olje, kondensat eller gass. Det er ikke påtruffet petroleum/vann-kontakter i brønnene.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av samlet størrelse på funnene er mellom 3 og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i Valemon Unit vil vurdere å knytte funnene opp til Valemonfeltet.

34/10-54 S og 34/10-54 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4229 og 4247 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i henholdsvis Burtonformasjonen og Statfjordgruppen i nedre jura. Havdypet er 140 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/10-54 S og -54 A ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til tillatelse 073 for å bore utvinningsbrønnen 6407/1-A-3, der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 11.04.2014

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.