34/10-54 S og 34/10-54 A

11.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit (lenke til ODs faktaside), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A.

Brønnene er boret om lag 6 kilometer nord for Valemonfeltet i den nordlige del av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i en separat forkastningsblokk i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

Brønn 34/10-54 S påtraff en 74 meter brutto gasskolonne i Tarbert-, og i øvre Nessformasjonen i midtre jura, hvorav 20 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I midtre og nedre Nessformasjonen ble det påtruffet en 45 meter oljekolonne, hvorav 16 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. I Etiveformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet 7 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet, men disse er vannførende. I umiddelbart underliggende reservoarbergarter, i Rannochformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet en 38 meter kondensatkolonne i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I tillegg ble det påtruffet kondensat i midtre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cookformasjonen.

Brønn 34/10-54 A påtraff en om lag 100 meter brutto gasskolonne i sand av uspesifisert jura alder og i Brentgruppen, hvorav 40 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I Nansenformasjonen i nedre jura ble det påtruffet en 38 meter gasskolonne, hvorav 32 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I Eirikssonformasjonen i nedre jura, ble det påtruffet en 77 meter gasskolonne, hvorav 31 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Petroleum ble også påtruffet i midtre jura og nedre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cook- og Raudeformasjonen, men det er foreløpig uavklart om det er olje, kondensat eller gass. Det er ikke påtruffet petroleum/vann-kontakter i brønnene.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av samlet størrelse på funnene er mellom 3 og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i Valemon Unit vil vurdere å knytte funnene opp til Valemonfeltet.

34/10-54 S og 34/10-54 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4229 og 4247 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i henholdsvis Burtonformasjonen og Statfjordgruppen i nedre jura. Havdypet er 140 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/10-54 S og -54 A ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til tillatelse 073 for å bore utvinningsbrønnen 6407/1-A-3, der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 11.04.2014