34/10-54 S og 34/10-54 A

11.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit (lenke til ODs faktaside), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A.

Brønnene er boret om lag 6 kilometer nord for Valemonfeltet i den nordlige del av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i en separat forkastningsblokk i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

Brønn 34/10-54 S påtraff en 74 meter brutto gasskolonne i Tarbert-, og i øvre Nessformasjonen i midtre jura, hvorav 20 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I midtre og nedre Nessformasjonen ble det påtruffet en 45 meter oljekolonne, hvorav 16 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. I Etiveformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet 7 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet, men disse er vannførende. I umiddelbart underliggende reservoarbergarter, i Rannochformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet en 38 meter kondensatkolonne i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I tillegg ble det påtruffet kondensat i midtre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cookformasjonen.

Brønn 34/10-54 A påtraff en om lag 100 meter brutto gasskolonne i sand av uspesifisert jura alder og i Brentgruppen, hvorav 40 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I Nansenformasjonen i nedre jura ble det påtruffet en 38 meter gasskolonne, hvorav 32 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I Eirikssonformasjonen i nedre jura, ble det påtruffet en 77 meter gasskolonne, hvorav 31 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Petroleum ble også påtruffet i midtre jura og nedre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cook- og Raudeformasjonen, men det er foreløpig uavklart om det er olje, kondensat eller gass. Det er ikke påtruffet petroleum/vann-kontakter i brønnene.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av samlet størrelse på funnene er mellom 3 og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i Valemon Unit vil vurdere å knytte funnene opp til Valemonfeltet.

34/10-54 S og 34/10-54 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4229 og 4247 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i henholdsvis Burtonformasjonen og Statfjordgruppen i nedre jura. Havdypet er 140 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/10-54 S og -54 A ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til tillatelse 073 for å bore utvinningsbrønnen 6407/1-A-3, der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 11.04.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.