34/10-54 S og 34/10-54 A

11.04.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit (lenke til ODs faktaside), har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A.

Brønnene er boret om lag 6 kilometer nord for Valemonfeltet i den nordlige del av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i en separat forkastningsblokk i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

Brønn 34/10-54 S påtraff en 74 meter brutto gasskolonne i Tarbert-, og i øvre Nessformasjonen i midtre jura, hvorav 20 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I midtre og nedre Nessformasjonen ble det påtruffet en 45 meter oljekolonne, hvorav 16 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. I Etiveformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet 7 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet, men disse er vannførende. I umiddelbart underliggende reservoarbergarter, i Rannochformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet en 38 meter kondensatkolonne i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I tillegg ble det påtruffet kondensat i midtre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cookformasjonen.

Brønn 34/10-54 A påtraff en om lag 100 meter brutto gasskolonne i sand av uspesifisert jura alder og i Brentgruppen, hvorav 40 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I Nansenformasjonen i nedre jura ble det påtruffet en 38 meter gasskolonne, hvorav 32 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I Eirikssonformasjonen i nedre jura, ble det påtruffet en 77 meter gasskolonne, hvorav 31 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Petroleum ble også påtruffet i midtre jura og nedre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cook- og Raudeformasjonen, men det er foreløpig uavklart om det er olje, kondensat eller gass. Det er ikke påtruffet petroleum/vann-kontakter i brønnene.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av samlet størrelse på funnene er mellom 3 og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i Valemon Unit vil vurdere å knytte funnene opp til Valemonfeltet.

34/10-54 S og 34/10-54 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4229 og 4247 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i henholdsvis Burtonformasjonen og Statfjordgruppen i nedre jura. Havdypet er 140 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/10-54 S og -54 A ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som nå skal til tillatelse 073 for å bore utvinningsbrønnen 6407/1-A-3, der Statoil Petroleum AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 11.04.2014

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).