34/10-C-18 A

09.05.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene 120 B/Gimle Unit, har avsluttet boring av en observasjonsbrønn med letemål, 34/10-C-18 A.

Brønnen er boret på østflanken av Gimlefeltet, som ligger mellom feltene Gullfaks og Visund i nordlige del av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Brentgruppen, Statfjordgruppen og Lundeformasjonen). Brønnen ble skråboret og påtraff petroleum i Brentgruppen, Statfjordgruppen og Lundeformasjonen med reservoarsander av antatt god reservoarkvalitet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er til sammen mellom 0,2 og 1 million standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnene vil bli vurdert tilknyttet Gimlefeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet og det ble utført begrenset datainnsamling på grunn av tekniske problemer i brønnen. 34/10-C-18 A ble boret til et vertikalt dyp på 3023 meter under havflaten, med et målt dyp på 8501 meter og ble avsluttet i bergarter antatt å tilhøre Lundeformasjonen. Havdypet er omlag 220 meter.

Brønn 34/10-C-18 A ble boret fra Gullfaks C-plattformen. Brønnen er plugget og forlatt og brønnen er deretter sideboret som utvinningsbrønn 34/10-C-18 B i Gimle.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.05.2014