34/6-3 S og A

03.11.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 554, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på oljefunnet 34/6-2 S og undersøkelsesbrønn 34/6-3 A.

Brønnene er boret om lag 30 kilometer nordøst for Visundfeltet i nordlige Nordsjøen.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S er lokalisert 2 kilometer sørvest av funnbrønnen 34/6-2 S. Hensikten med brønnen var å avgrense oljefunnet 34/6-2 S som er gjort i Cookformasjonen i nedre jura i 2012. Før boring av avgrensningsbrønnen var funnet estimert til 6 millioner Sm3 utvinnbare olje. En sekundær målsetting var å påvise petroleum i Statfjordgruppen i nedre jura, høyere opp på strukturen enn brønn 34/6-2 S.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S påviste en total oljekolonne på 120 meter brutto i Cookformasjonen. Reservoarkvaliteten er svært god. Statfjordgruppen er tørr. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er mellom 6 og 14 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Omfattende datainnsamling og prøvetaking ble utført, inkludert en vellykket formasjonstest i Cookformasjonen. Brønnen ble testet med en stabil produksjonsrate på 940  standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning, og med maksimum produksjonsrate på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, og konsistente trykkoppbygninger. Brønnen produserte olje med et gass-olje forhold på 19m3/m3. Omfattende dataanalyser og studier er påbegynt for å bekrefte ressursanslaget og for å vurdere mulige utbygningsløsninger.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 34/6-3 A var å påvise petroleum i tidligjura reservoarbergarter i en separat struktur like ved funnet 34/6-2 S. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Statfjordgruppen i nedre jura.

Brønnen påtraff en 12 meter netto oljekolonne i Cookformasjonen. Anslaget for utvinnbare ressurser er opp til 0,5 millioner Sm3 olje. Statfjordgruppen er tørr. Brønnen ble avsluttet i Statfjordgruppen. Prøvetaking og datainnsamling ble utført. Brønnen ble ikke formasjontestet.

Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 554, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønn 34/6-3 S ble boret til et målt dyp av 4462 meter (3791 meter vertikalt dyp under havoverflaten) til Statfjordgruppen av tidligjura alder.

Brønn 34/6-3 A ble boret til et målt dyp på 4019 meter  (3724 meter vertikalt dyp) under havoverflaten. Havdypet er 381 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, som skal bore undersøkelsesbrønn 35/9-12 S i utvinningstillatelse 420 i nordøstlige Nordsjøen, der RWE Dea er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf. 51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 03.11.2014

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.