34/6-3 S og A

03.11.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 554, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på oljefunnet 34/6-2 S og undersøkelsesbrønn 34/6-3 A.

Brønnene er boret om lag 30 kilometer nordøst for Visundfeltet i nordlige Nordsjøen.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S er lokalisert 2 kilometer sørvest av funnbrønnen 34/6-2 S. Hensikten med brønnen var å avgrense oljefunnet 34/6-2 S som er gjort i Cookformasjonen i nedre jura i 2012. Før boring av avgrensningsbrønnen var funnet estimert til 6 millioner Sm3 utvinnbare olje. En sekundær målsetting var å påvise petroleum i Statfjordgruppen i nedre jura, høyere opp på strukturen enn brønn 34/6-2 S.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S påviste en total oljekolonne på 120 meter brutto i Cookformasjonen. Reservoarkvaliteten er svært god. Statfjordgruppen er tørr. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er mellom 6 og 14 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Omfattende datainnsamling og prøvetaking ble utført, inkludert en vellykket formasjonstest i Cookformasjonen. Brønnen ble testet med en stabil produksjonsrate på 940  standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning, og med maksimum produksjonsrate på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, og konsistente trykkoppbygninger. Brønnen produserte olje med et gass-olje forhold på 19m3/m3. Omfattende dataanalyser og studier er påbegynt for å bekrefte ressursanslaget og for å vurdere mulige utbygningsløsninger.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 34/6-3 A var å påvise petroleum i tidligjura reservoarbergarter i en separat struktur like ved funnet 34/6-2 S. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Statfjordgruppen i nedre jura.

Brønnen påtraff en 12 meter netto oljekolonne i Cookformasjonen. Anslaget for utvinnbare ressurser er opp til 0,5 millioner Sm3 olje. Statfjordgruppen er tørr. Brønnen ble avsluttet i Statfjordgruppen. Prøvetaking og datainnsamling ble utført. Brønnen ble ikke formasjontestet.

Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 554, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønn 34/6-3 S ble boret til et målt dyp av 4462 meter (3791 meter vertikalt dyp under havoverflaten) til Statfjordgruppen av tidligjura alder.

Brønn 34/6-3 A ble boret til et målt dyp på 4019 meter  (3724 meter vertikalt dyp) under havoverflaten. Havdypet er 381 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, som skal bore undersøkelsesbrønn 35/9-12 S i utvinningstillatelse 420 i nordøstlige Nordsjøen, der RWE Dea er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf. 51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 03.11.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.