34/6-3 S og A

03.11.2014 Total E&P Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 554, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på oljefunnet 34/6-2 S og undersøkelsesbrønn 34/6-3 A.

Brønnene er boret om lag 30 kilometer nordøst for Visundfeltet i nordlige Nordsjøen.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S er lokalisert 2 kilometer sørvest av funnbrønnen 34/6-2 S. Hensikten med brønnen var å avgrense oljefunnet 34/6-2 S som er gjort i Cookformasjonen i nedre jura i 2012. Før boring av avgrensningsbrønnen var funnet estimert til 6 millioner Sm3 utvinnbare olje. En sekundær målsetting var å påvise petroleum i Statfjordgruppen i nedre jura, høyere opp på strukturen enn brønn 34/6-2 S.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S påviste en total oljekolonne på 120 meter brutto i Cookformasjonen. Reservoarkvaliteten er svært god. Statfjordgruppen er tørr. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Foreløpig beregning av størrelsen på oljefunnet er mellom 6 og 14 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Omfattende datainnsamling og prøvetaking ble utført, inkludert en vellykket formasjonstest i Cookformasjonen. Brønnen ble testet med en stabil produksjonsrate på 940  standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 24/64 tommers dyseåpning, og med maksimum produksjonsrate på 1100 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, og konsistente trykkoppbygninger. Brønnen produserte olje med et gass-olje forhold på 19m3/m3. Omfattende dataanalyser og studier er påbegynt for å bekrefte ressursanslaget og for å vurdere mulige utbygningsløsninger.

Hensikten med undersøkelsesbrønn 34/6-3 A var å påvise petroleum i tidligjura reservoarbergarter i en separat struktur like ved funnet 34/6-2 S. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Statfjordgruppen i nedre jura.

Brønnen påtraff en 12 meter netto oljekolonne i Cookformasjonen. Anslaget for utvinnbare ressurser er opp til 0,5 millioner Sm3 olje. Statfjordgruppen er tørr. Brønnen ble avsluttet i Statfjordgruppen. Prøvetaking og datainnsamling ble utført. Brønnen ble ikke formasjontestet.

Dette er tredje og fjerde letebrønn i utvinningstillatelse 554, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønn 34/6-3 S ble boret til et målt dyp av 4462 meter (3791 meter vertikalt dyp under havoverflaten) til Statfjordgruppen av tidligjura alder.

Brønn 34/6-3 A ble boret til et målt dyp på 4019 meter  (3724 meter vertikalt dyp) under havoverflaten. Havdypet er 381 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, som skal bore undersøkelsesbrønn 35/9-12 S i utvinningstillatelse 420 i nordøstlige Nordsjøen, der RWE Dea er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Bjørn Rasen
, tlf. 51 87 62 29

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 03.11.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.