34/7-36 S

01.10.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 553, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-36 S.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer vest for Visundfeltet i Nordsjøen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (henholdsvis inta Draupne- og intra Heatherformasjonen sandstein).

Brønn 34/7-36 S påtraff ikke noe reservoar i Draupneformasjonen, mens det er påtruffet tynne reservoarsander av dårlig kvalitet i Heatherformasjonen. I tillegg er det spor av petroleum i sandsteiner i Listaformasjonen av paleocen alder. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 553, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3639 meter under havflaten, og ble avsluttet i Etiveformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 304 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/7-36 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå er gått til land for femårsklassifisering.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 01.10.2014

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.