34/7-36 S

01.10.2014 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 553, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-36 S.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer vest for Visundfeltet i Nordsjøen.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (henholdsvis inta Draupne- og intra Heatherformasjonen sandstein).

Brønn 34/7-36 S påtraff ikke noe reservoar i Draupneformasjonen, mens det er påtruffet tynne reservoarsander av dårlig kvalitet i Heatherformasjonen. I tillegg er det spor av petroleum i sandsteiner i Listaformasjonen av paleocen alder. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 553, som ble tildelt i TFO 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3639 meter under havflaten, og ble avsluttet i Etiveformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 304 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/7-36 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå er gått til land for femårsklassifisering.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 01.10.2014