34/8-17 S

19.03.2014 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/8-17 S.

Brønnen er boret på nordøstflanken av Visundfeltet, i den nordlige del av Nordsjøen.

Primært letemål med brønnen var å påvise petroleum på Visundfeltets østflanke i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura (nedre Statfjordgruppen) og øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen).

Brønnen påtraff en om lag 31 meter brutto gasskolonne i Tabert-, Ness- og Etiveformasjonen i midtre jura, hvorav om lag 20 meter i sandsteiner med meget god reservoarkvalitet. I umiddelbart underliggende reservoarbergarter, i Rannochformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet en om lag 21 meter petroleumskolonne i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Spor av petroleum ble også påtruffet i nedre jura sandsteiner med variabel reservoarkvalitet i Cookformasjonen og i Statfjordgruppen. Det er foreløpig uavklart om det er olje eller gass i Rannoch-, Cookformasjonen og i Statfjordgruppen. Lundeformasjonen er vannfylt.

Det ble gjort datainnsamling og prøvetaking i brønnen, men den ble ikke formasjonstestet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 2 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 120 vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i Visundområdet.

Dette er den 24. letebrønnen i utvinningstillatelse 120. Tillatelsen ble tildelt i 10. konsensjonsrunde del A i 1985. 34/8-17 S ble boret til et vertikalt dyp av 3187 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Lundeformasjonen i øvre trias. Havdypet er 378 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/8-17 S ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal foreta en sidestegsboring til et produksjonsmål i Visundfeltet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 19.03.2014